Ingvild Endestad. Foto: Arne Andreas.
Ingvild Endestad. Foto: Arne Andreas.

Gjenvalgt som FRI-leder

Ingvild Endestad fikk fornyet tillit fra landsmøtet i FRI.

Publisert

Ingvild Endestad fikk fornyet tillit fra landsmøtet i FRI, og har fått med nye krefter inn i ledelsen.

Landsmøtet til FRI gikk av stabelen i Trondheim i helgen. Landsmøtet ble åpnet av barne- og likestillings- og homominister Linda Hofstad Helleland. Hofstad Helleland bebudet et styrket arbeid mot hatkriminalitet sammen med justisministeren og lovte annet blant å jobbe sammen med helseministeren for å bedre situasjonen for transpersoner

– La det være klart, det er ingen pasienter med behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten som skal avvises, sa Helleland i sin tale.

Linda Hofstad Helleland. Foto: Arne Andreas.
Linda Hofstad Helleland. Foto: Arne Andreas.

Etter en FRI gjennom våren har jobbet for å tydeliggjøre den uholdbare helsesituasjonen for transpersoner i Norge, lover regjeringen handling

– Vi forventer fra regjeringens side at de regionale helseforetakene, med Helse Sør-Øst i front, får på plass et mye bedre tilbud fremover. Vi kommer til å følge dette arbeidet nøye, og målet er å sikre forutsigbare og gode pasientforløp, sa Helleland til landsmøtedelegatene.

Endestad gjenvalgt

F.v. Egil J. Bye, Daniel B. Rayner, Ingvild Endestad, Bente Jørgensen, Elias Halvorsrud, Halvor Frihagen, Linda W. Olsen. Foto: Arne Andreas.
F.v. Egil J. Bye, Daniel B. Rayner, Ingvild Endestad, Bente Jørgensen, Elias Halvorsrud, Halvor Frihagen, Linda W. Olsen. Foto: Arne Andreas.

Søndag 27. mai ble landsmøtet avsluttet med valg. FRI-leder Ingvild Endestad stilte seg til rådighet i nok en periode.

Ifølge valgkomiteen var det et tydelig og samlet ønske fra organisasjonen om at Ingvild Endestad skulle fortsette. Det er en tillit den gjenvalgte lederen er svært glad for.

– Det har vært to fantastiske år og jeg gleder meg til å jobbe videre. Jeg er stolt og rørt over tilliten organisasjonen har vist meg, sier Endestad.

Sammen med Endestad er Halvor Frihagen og Elias Halvorsrud valgt som henholdsvis politisk og organisatorisk nestleder. Med en helt ny politisk plattform og et ambisiøst arbeidsprogram vedtatt denne helgen, får ledertrioen og sentralstyret nok å ta fatt på i årene som kommer.

– Vi skal jobbe for å bli en organisasjon som enda bedre speiler det store mangfoldet av skeive i Norge. Jeg vil derfor at vi skal bli en enda sterkere organisasjon ute i distriktene, det skal finnes trygge og gode møteplasser for folk over hele landet, sier nyvalgt organisatorisk nestleder Elias Halvorsrud.

Nytt arbeidsprogram

I det nye arbeidsprogrammet til FRI er det utpekt at organisasjonen skal prioritere arbeidet med å få på plass et godt helsetilbud til transpersoner, jobbe for en bedre familiepolitikk og sette sammensatt diskriminering og rasisme på dagsorden.

Halvor Frihagen, som er valgt til ny politisk nestleder, er klar på hvilken rolle FRI skal ha i den politiske debatten,

– Vi skal være vaktbikkje og passe på. Som nå når regjeringen endrer finansieringen av hiv-medisiner til det verre for pasienten, da skal FRI si tydelig ifra. Samtidig skal vi hele tiden utfordre normer og jobbe for et samfunn som er friere for flere, sier Frihagen.

Med seg i sentralstyret får de Daniel Bøhn Rayner, Bente Jørgensen, Elisabeth Engebretsen, Egil J. Bye og Bjørn André Widvey. I tillegg er Martine Hammervold-Austinat og Linda Walbech Olsen valgt inn som varaer til sentralstyret.

Det nye sentralstyret har flere store oppgaver å ta fatt på her hjemme, men det internasjonale engasjementet ble understreket gjennom en felles uttalelse fra landsmøtet om Norges ansvar overfor skeive tsjetsjenere.

– Vi har et ansvar utenfor våre grenser. Vi kan ikke sitte å se på at skeive forfølges og drepes i vårt naboland. Vi krever trygghet til skeive tsjetsjenere på flukt og vi krever at Russland straffeforfølger de som står ansvarlige for de fryktelige rapportene vi har fått fra Tsjetsjenia det siste halvannet året, sier FRI-leder Ingvild Endestad.

Rett til rett kjønn – men ikke rett til rett helse?

Uttalelse fra FRIs landsmøte om behandlingstilbudet til transpersoner i Norge, vedtatt 27.05.18

Helse Sør-Øst har utredet helsetilbudet for kjønnsinkongruens i Norge og nettopp offentliggjort sin rapport som langt på vei slår fast at NBTS (Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Rikshospitalet) fortsatt skal ha behandlingsmonopol for denne typen helsehjelp. Dette til tross for at mange opplever at NBTS er mest opptatt av om man oppfyller stereotypiske forventninger til kjønn, i stedet for hva folk selv sier at de opplever seg som. Behandlingsmonopolet medfører også at det ikke finnes noen mulighet for en fornyet vurdering.

Ved NBTS gis i dag kun tilbud om behandling for diagnosen F64.0. Diagnosen er av Verdens Helseorganisasjon (WHO) definert som å ha “et sterkt ønske om å tilhøre det motsatte kjønn”. WHO sin nye diagnosemanual, som forventes publisert om kort tid, innebærer betydelige endringer. Kjønnsidentitet fjernes fra kapittelet om psykiske lidelser, og i tillegg forkastes formuleringen «det motsatte kjønn».

Den nye diagnosen kjønnsinkongruens innebærer å ha manglende samsvar mellom opplevd kjønn og tildelt kjønn. For mange transpersoner er det ikke alltid ønske om – eller behov for – omfattende behandling eller genitalkirurgi. Brystkirurgi og/eller hormonbehandling kan være tilstrekkelig for å oppnå kjønnsbekreftelse. Et godt helsetilbud er et godt individuelt tilpasset helsetilbud ut i fra pasientens behov og ønsker. FRI mener at rapporten til Helse Sør-Øst ikke ivaretar dette.

FRI mener at den opprinnelige rapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» fra Helsedirektoratets ekspertutvalg fra 2015 må være det styrende dokumentet for videreutviklingen av helsetilbudet for kjønnsinkongruens, og i arbeidet med nasjonale retningslinjer.

Utvalget som stod bak rapporten var bredt sammensatt og representerte unik kompetanse på hele transfeltet, med både fagpersoner og interesseorganisasjoner. Spesielt gjelder dette ungdomsperspektivet. FRI mener at Helse Sør-Øst nå har utarbeidet en ny rapport som gjennomgående fraviker fra anbefalingene i Helsedirektoratets rapport, og som i praksis foreslår ingen vesentlige endringer fra dagens situasjon, der mange transpersoner ikke får den helsehjelpen de trenger. Vi ber Helseministeren gripe inn.