Gjenvalgt som leder

Publisert

Åshild Marie Vige ble i helgen gjenvalgt som leder av Skeiv ungdom av landsmøtet, og hun kan stolt fortelle om en organisasjon i vekst.– Vi har hatt en medlemsvekst og det var dobbelt så mange på årets landsmøtet som fjorårets. På helgens landsmøte ble det vedtatt en ny politisk plattform for Skeiv ungdom. En omfattende plattform, skal vi tro Skeiv ungdoms leder.– Det er noe av det som har vært viktig for meg som leder å få til, fordi jeg mener det er viktig å få klargjort politikken vår, sier Vige og forteller at organisasjonen skal favne om både trans, hiv og asylrettigheter.   – Det var kjempegøy å stå på landsmøtet som leder og se hvordan Skeiv ungdom i løpet av kort tid har blitt så utrolig profesjonell, og hvor mange dyktige mennesker som har kommet sammen. For meg som leder er det også moro å se hvor attraktiv organisasjonen er, både for de som søker det sosiale miljøet og for de som er politisk engasjert, både på høyresiden og venstresiden. At vi klarer å samle et så stort utvalg i en organisasjon som vår, og samles om en politisk plattform som mange oppfatter som kontroversiell, er utrolig gøy.

Synliggjør trans

Vige vil nødig sette en karakter på sin egen innsats som leder så langt, men er klar på at Skeiv ungdom har en funksjon i det politiske Norge.– Som leder har jeg vært med på å få trans opp på agendaen, ikke bare i Skeiv ungdom, men i det politiske liv. Og i løpet av de to siste ukene har både Rød Ungdom og Venstre vedtatt to resolusjoner om trans som en direkte følge av Skeiv ungdoms lobbyisme. Det er veldig gøy, sier Vige til Blikk Nett. Fokus på hiv og aids er også et viktig arbeidsområdet for organisasjonen.– Skeiv ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen ved siden av Røde Kors ungdom som har fått tilsagn fra Helsedirektoratet om midler til å delta på den internasjonale hivkonferansen i Washington til sommeren. Det ser vi på som en sterk anerkjennelse av vårt hivarbeid, sier Vige.

– Hvordan jobber Skeiv ungdom i forhold til hivproblematikken?

– Skeiv ungdom jobber med hiv på tre nivåer. Vi vil sørge for at alle som er berørt av hiv skal oppleve Skeiv ungdom som en trygg organisasjon å være åpen i, uansett status. Vi jobber med å bekjempe stigmatisering og for å involvere flere unge i hivarbeidet, fordi hiv er en ungdomssykdom, og fordi det er et stykke arbeid som blir neglisjert i den nasjonale strategien for å bekjempe hiv og aids. I tillegg jobber vi rettighetspolitisk for å fjerne paragraf 155 i straffeloven, det vil si paragraf 237 og paragraf 238 i den nye straffeloven, for på den måten å sikre hivpositive like rettigheter som alle andre. Utfordringene står i kø for Skeiv ungdom i tiden fremover.– Vi venter fortsatt på Helsedirektoratets rapport om behandlingstilbudet for transpersoner. Derfor er det viktig å gjøre et grundig forarbeid fordi hele transproblematikken er ukjent for alle politiske partier og organisasjoner i landet. Det særdeles få som har noe som helst innsikt i den problematikken. Det er en motsatt situasjon av den vi ser i Sverige hvor tvangssterilisering står høyt på agendaen. Det er en kjempeviktig kamp, sier Vige til Blikk Nett.

Vil fjerne diskresjonskriteriet

Asylretten er et annet arbeidsområde som Skeiv ungdom vil gjøre seg gjeldene på i tiden som kommer. Vige viser til dommen som falt i Høyesterett 29. mars vedrørende en homofil mann fra Irak som tidligere har fått avslag på sin asylsøknad i både tingretten og lagmannsretten, i tillegg til hos UDI og UNE. Høyesterett sendte saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.– Den dommen gjør at det nå virkelig er viktig å sette inn støtet i forhold til asylpolitikken her til lands. Skeiv ungdom vedtok på landsmøtet en resolusjon om temaet hvor vi krever at Norge fjerner diskresjonskriteriet.

– Hva skyldes Skeiv ungdoms medlemsøkning?

– Jeg tror det er fordi vi har hatt et økt fokus på verving i organisasjonen. Medlemstallet til Skeiv ungdom avgjør hvor sterkt vi står i de politiske sakene vi kjører. Jo flere medlemmer vi får, dess sterkere står vi i de politiske sakene. Jeg tror organisasjonen har blitt flinkere til å synliggjøre akkurat det. Vi har også synliggjort at man ikke nødvendigvis må være aktiv i organisasjonen eller i lokallag for å være medlem. Bare det å betale medlemskontingent er en kjempeviktig handling i seg selv. – Skeive dager har ungdom som tema. Hvordan vil Skeiv ungdom markere seg i den sammenhengen?– Det er bare å glede seg til Skeiv ungdoms innslag. Vi er allerede godt i gang med planleggingen og setter inn alle krefter nå som landsmøtet er vel i havn, avslutter Åshild Marie Vige.

Skeiv Ungdoms sentralstyre 2012-2013

Leder: Åshild Marie Vige (23)

Åshild har vært leder av Skeiv Ungdom siden juni 2011. Hun har vært med i organisasjonen siden 2008, blant annet som leder av Internasjonalt utvalg og deltaker på utveksling mellom Gay and Lesbian Coalition of Kenya og Skeiv Ungdom. Hun har også bakgrunn fra blant annet LLH, Helseutvalget og Natur og Ungdom. Hun er for tiden i permisjon fra jusstudier ved Universitetet i Oslo på grunn av ledervervet.

Politisk nestleder: Line Halvorsrud (21)

Stilte til gjenvalg etter et år som nestleder. Line har vært med i organisasjonen i flere år og blant annet vært leder i tidligere Skeiv Ungdom Oslo og Akershus. Hun er også aktiv i transpolitisk utvalg og har sittet i kontrollkomiteen. Hun har også organisasjonsbakgrunn fra Elevorganisasjonen. Line holder på med sosionomutdanning ved Høyskolen i Oslo.

Organisatorisk nestleder: Eirik Rise (25)

Har sittet i sentralstyret i tre år og stiller til gjenvalg som organisatorisk nestleder. Eirik er utdannet musikkpedagog ved Musikkhøyskolen i Oslo. Han har vært aktiv i Skeivt Forum, ANSO og har deltatt på skeivt-relaterte internasjonale seminarer. Tidligere har Eirik blant annet vært ungdomsleder i Skøyen Ten Sing. Han har sittet en periode som vara til sentralstyret, en som styreleder og en som nestleder. Han har også vært aktiv bidragsyter i Skeiv Ungdom Oslo (og Akershus) siste 2 årene

Økonomiansvarlig: Lars Arnesen (24)

Stilte til gjenvalg etter et år som økonomiansvarlig. Lars har vært med flere utvalg og styrer , blant annet i landsstyret til Natur og Ungdom og Youth for Understanding. Han har fullført en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi i Bergen og studerer i dag jus ved Universitetet i Oslo. Her var han aktiv i studentpolitikken og satt blant annet som daglig leder i Det Akademiske Kvarter, et kulturhus i Bergen sentrum med en omsetning på rundt 12 millioner i året.

Øvrige styremedlemer:

Luca Dalen Espseth (25)

Luca var med på å starte Transpolitisk utvalg, og har tidligere erfaring fra blant annet Helseutvalget. Luca studerer biologi og er bloggeren bak bloggen bestmedbart.

Helén Persson (20)

Årets Jafnadhr-leder med tidligere erfaring fra bla.a Elevorganisasjonen

Kathrine Veland (28)

Kathrine har vært med i organisasjonen i flere år, blant annet som leder for Jafnadhr i 2008. Kathrine har en bachelor i sosialantropologi og jobber i dag som organisasjonskonsulent. I tillegg er Kathrine aktivt med i og var med på å starte opp Transpolitisk utvalg. Kathrine representerer også Skeiv Ungdom i Pride House-styret.

Vara:

Wei Chil Kung (24)

Har sittet i sentralstyret i to år og stilte til gjenvalg. Til daglig studerer hun psykologi ved Universitetet i Oslo.

Morten Pedersen (22)

Har tidligere erfaring fra blant annet Unge Venstre så vel som Skeiv Ungdom.