Gjør det selv

Publisert

Helseutvalget lanserte nylig en hivtest du kan ta på deg selv. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og representanter fra Helsedirektoratet, Oslo kommune, Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere fra frivillig sektor var på plass da Helseutvalget lanserte sin gjør det selv-hivtest like før helgen. I dag lever nesten 6500 mennesker med hivsmitte i Norge. To tredjedeler av dem er menn. Fordi forekomsten av enkelte seksuelt overførbare infeksjoner er høyere blant menn som har sex med menn sammenlignet med den generelle befolkningen er også den statistiske sannsynligheten for å ha sex med noen som har en infeksjon høyere. Særlig infeksjonene hiv, syfilis og gonoré er overrepresentert blant menn som har sex med menn. I tillegg er infeksjonene klamydia og hepatitter også utbredt. Selvtesting for hiv er et pilotprosjekt i regi av Helseutvalget og allerede før lanseringen hadde det kommet inn over hundre bestillinger på hivtesten. Helseutvalget har stor tro på den nye strategien og får støtte av helse- og omsorgsminister Bent Høie.– Håpet er at vi nå skal nå fram til de som ikke tester seg. Det var målet når departementet ga penger til lavterskeltestetilbud som Sjekkpunkt. Jeg er glad for at Helse- og omsorgsdepartementet nå også kan støtte dette tiltaket, sier Bent Høie. Helse- og omsorgsministeren ga likevel uttrykk for at prosjektet ble møtt med en viss skepsis.– Ja vi er generelt skeptisk til selvtesting på grunn av manglende rammer. Derfor er det knyttet en del utfordringer til et slikt prosjekt som handler om informasjon og oppfølging av dem som tester positivt. Det at departementet likevel støtter pilotprosjektet er en anerkjennelse av Helseutvalgets arbeid og metode – og selvtesting har kommet for å bli, sier Høie og legger til at det allerede finnes selvtester som kan bestilles på internett.– Sånn sett er Helseutvalgets modell en bedre løsning – og det er gratis, foregår med trygge rammer og man har mulighet til å følge opp de som tester positivt. Ifølge Helseutvalget er det så få som 15 til 25 prosent av menn som har sex med menn (MSM) som tester seg i løpet av et år her til lands. En tredjedel av dem som tester positivt er hva man kaller sen-testere. Disse kan ha levd med hiv i flere år før de testet seg. Testen gir ifølge Helseutvalget en indikasjon på om man har viruset eller ikke. Så hundre prosent sikker er den ikke.– Får man to streker på testen er det viktig at man tar nye prøver hos fastlegen eller andre tilbud for å få resultatet bekreftet, sa Rolf Angeltvedt på lanseringen. Når du har bestilt en test, så mottar du den i posten. Deretter gjør du alt selv. Du stikker deg selv i fingeren med lansetten som følger med, deretter trekker du én dråpe blod opp i testen, før du leser av resultatet etter 15 minutter. Testen er gratis, du er anonym og hvis du tester positivt kan Helseutvalget hjelpe deg å få den behandlingen som er tilgjengelig for alle.– Tester du positiv har du mulighet til å chatte med Helseutvalget helt anonymt, fortalte Angeltvedt på lanseringen. Testen gir et 99,7 prosent sikkert prøvesvar for smitte som har skjedd for inntil tre måneder siden. Grunnen til dette er at testen ikke ser etter hiv-virus, men antistoffer som det kan ta litt tid for kroppen å produsere etter at man er blitt smittet.– De fleste som blir smittet med hiv får målbare nivåer av antistoffer i blodet etter ganske kort tid, men fordi dette er individuelt og derfor varierer, brukes tre måneder for at du skal kunne stole på at resultatet ditt er riktig, forklarte Vegard Bjørnshagen, rådgiver i Helseutvalget. Testen bestiller du gratis hos Helseutvalget: helseutvalget.no/hiv-test