Gonoré fortsetter å øke

Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte i dag en oversikt over gonoré­ og syfilissituasjonen i Norge med tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Smittetallene blant menn som har sex med menn (MSM) holder seg vedvarende høye, og MSM sto i 2015 for 444 tilfeller, altså over halvparten, av de totalt 851 registrerte tilfellene av gonoré. Også antall registrerte tilfeller av syfilis holder seg høyt blant MSM, som sto for 136 tilfeller av de 172 totalt registrerte tilfellene av syfilis.– Helseutvalget stiller seg bak Folkehelseinstituttet sin analyse om at den epidemiologiske situasjonen seksuelt overførbare infeksjoner blant MSM viser viktigheten av adferdsendring, konsekvent kondombruk og hyppig testaktivitet er nødvendig skal man lykkes i å redusere forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner i denne gruppen, sier Rolf Martin Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget. Over halvparten av de registrerte gonoré­tilfellene blant MSM i 2015 ble påvist i hals eller anus.– Når tre av fire ikke opplever symptomer kan det være et tegn på at enda flere burde teste seg også i disse åpningene. Skal man være på den sikre siden må man bruke kondom ved både anal­ og oralsex, sier Angeltvedt. MSM som lever med hiv, peker seg ut som en særlig utsatt gruppe, da en betydelig andel av de som får påvist syfilis og gonoré har testet positivt for hiv tidligere.– Går man med en infeksjon uten å vite det er det skadelig for egen kropp i tillegg til at man kan smitte andre. Helseutvalget ønsker å gjøre det enklere å teste seg også for gonoré, sier Angeltvedt. Et tiltak kan blant annet være gratis hjemmetester hvor man tar prøvene selv, slik man har for klamydia.– En seksuell minoritet som MSM er strukturert på en måte som gjør det statistisk lettere å komme i kontakt med en seksualpartner som lever med gonoré, syfilis eller hiv enn det er for kvinner og menn som utelukkende har sex med personer av motsatt kjønn. Med økningen av gonoré og syfilis er det som FHI trekker fram viktig å tilby alle seksuelt aktive MSM test og eventuell behandling for infeksjoner, avslutter Rolf Angeltvedt.