Handlingsplan i Ålesund

Publisert

Ålesund har innført Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.– Etter tre års kamp mot vrangvilje har vi endelig lykkes, sier Eva Vinje Aurdal til Blikk Nett. Eva Vinje Aurdal har vært bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i flere år og var den som først tok initiativet til at Ålesund kommune skulle sette homofili på dagsorden og vedta en plan mot diskriminering og trakassering. Hun fremmet forslag om en handlingsplan i en interpellasjon, men sier hun ble møtt med arroganse og usaklighet av blant annet ordføreren, som på den tiden het Arve Tonning (H). – Alt var annerledes for tre år siden. Det er nesten så jeg får tårer i øynene av å tenke på prosessen som har vært, forteller Aurdal til Blikk Nett. Hun er forsiktig med å ta all ære for at Ålesund nå er blitt en åpen og inkluderende kommune som også ønsker homofile og lesbiske velkommen.

– Men det var vel du som satte dette på dagsorden?

– Ja det var det, men jeg vil også nevne at det ble fulgt opp av Steiner Nilsen fra Venstre. I arbeidet med å få støtte for forslaget snakket jeg med daværende byrådsleder i Oslo, Erling Lae. Han var veldig støttende og tilbød hjelp. Unge høyrefolk i bystyret sa at de ville stemme for forslaget dersom det kom opp til votering, forteller hun. At en handlingsplan nå er på plass i Ålesund mener hun handler om riktig strategi.– Å jobbe for å få med opinionen var bedre enn å provosere bystyret. Derfor kan vi nå stolt fortelle at da vi stemte over handlingsplanen sluttet bystyret seg til forslaget enstemmig, forteller hun. Men når handlingsplanen nå etter mye skrik og skrål ligger på bordet, lover Aurdal å ikke sole seg i glansen.– Når den har fått virket en stund kan jeg som politiker når som helst gå inn og sjekke om den virker og hvordan. Vi er jo ikke i mål med en plan. Den må holdes ved like. Jeg påtar meg derfor jobben med å være vaktbikkje for at så skjer, så lenge jeg sitter i bystyret, sier Aurdal til Blikk.  

Glad ordfører

I dag heter Ålesunds ordfører Bjørn Tømmerdal og representerer Høyre.– Dette var en sak som var etterlyst av mange. Vi hadde en fin diskusjon i bystyret og ingen stemte i mot at vi skulle ha en slik handlingsplan. Den oppfattes som verdifull for kommunen. Ordfører Tømmerdal håper nå på at Ålesund kommune kan bli en foregangskommune og bedre sitt image hva angår homopolitikk.– Jeg syns det er flott å endelig ha fått på plass en slik handlingsplan. Nå blir jobben å etterleve det som står skrevet. Vi har gjort et godt stykke arbeid angående innholdet. Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre andre kommuner på Sunnmøre å gjøre det samme.

– Måtte det et ordførerskifte til for at bystyret skulle endre holdning?

– Nei det skal ikke jeg ha noen formening om, men nå har vi i alle fall fått en plan og det er jeg stolt av, sier Tømmerdal.