Hardt tilbakeslag i India

Publisert

I dag slo indisk høyesterett fast at sex mellom to av samme kjønn fremdeles skal være ulovlig i India. I verste fall kan flere land følge etter, ifølge LLH, landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.  Dommen reverserer gjennombruddet fra 2009, da retten i hovedstaden Delhi beskrev loven som kriminaliserer homoseksualitet som diskriminerende, og fastslo at sex mellom to av samme kjønn ikke skal være straffbart.Lovens paragraf 377, som fastslår at forhold mellom to av samme kjønn er en ”unnatural offence”, blir dermed stående. Loven ble innført da India var en britisk koloni, og kan gi opptil ti års fengsel for homofile.

Hardt tilbakeslag

– Dagens avgjørelse er et hardt tilbakeslag for grunnleggende menneskerettigheter i India, sier LLH-leder Bård Nylund. Han frykter de internasjonale konsekvensene av dommen. – Avgjørelsen fra 2009 skapte presedens og ga styrke til avkriminaliseringsarbeidet verden over. Når verdens største demokrati nå opprettholder et diskriminerende lovverk, vil det støtte konservative krefter også i andre deler av verden, sier Nylund.

Paradoks

– Det dreier seg ikke om et land i nedgangstider, der vi ofte kan se tilbakeslag mot grunnleggende rettigheter. Indias økonomi vokser og landet har en stor og liberal middelklasse, sier Marna Eide, leder av LLHs internasjonale avdeling.  Mens Kenya, Jamaica og Belize skal være blant landene i smittefaresonen, står det bedre til i Sør-Afrika og Latin-Amerika.– Lhbt-rettighetene er grunnlovfestet i Sør-Afrika, og det skal litt mer til å endre en grunnlov. Men rettighetene har dessverre ikke like bred folkelig støtte i landet, mener Eide.Også Brasil og Uruguay har vært progressive med innføring av en kjønnsnøytral ekteskapslov.  – Men vi ser konservative kristne krefter i opposisjon i Brasil. Det skyldes at den katolske kirken mister stadig mer makt, sier Eide. 

Hva nå?

Lhbt-rettighetsorganisasjonen Naz Foundation, som førte saken i høyesterett i India, har utttalt at de vil ta saken videre til politisk behandling i parlamentet.– Når saken vil bli diskutert er enda ikke avgjort. Og vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser dommen vil få for lhbt-personer i India. Den sender et signal til politikere, politiet og til folket om at overgrep mot lhbt-personer kan begås med straffefrihet, sier Marna Eide.Demonstranter har samlet seg på gatene i Mumbai for å protestere mot loven.– Når de først har fått smaken på frihet, tror jeg de vil kjempe hardt for ikke å miste den, sier Eide.