Harmløs moro?

Publisert

«Homoskjellsord» blant ungdom brukes oftere mot venner enn ikke-venner, viser ny avhandling. – Likevel kan man ikke avskrive at homorelaterte skjellsord kan ha konsekvenser, sier Hilde Slåtten. Hilde Slåtten disputerte onsdag 8. juni ved Universitet i Bergen med avhandlingen Gay-related name-calling among young adolecent. Bakgrunnen for avhandlingen var å undersøke hva som ligger bak bruken av homoskjellsord blant ungdom. Avhandlingen er basert på et spørreskjema med 921 elever fra 15 ulike skoler i Hordaland, Oslo og Akershus.– Tall fra undersøkelsen viser at 54 prosent av guttene hadde kalt en venn for homorelaterte skjellsord den siste uken. Tilsvarende 30 prosent av jentene, sier Hilde Slåtten til Blikk Nett. – Ser vi på ikke-venner er tallene lavere. 23 prosent av guttene og 13 prosent av jentene hadde kalt noen de ikke kjente for homorelaterte skjellsord. Mens 40 prosent av guttene og 26 prosent av jentene kalt noen de ikke likte for homorelaterte skjellsord den siste uken, forteller Slåtten.

Underliggende aggresjon mot venner

Ungdommene som har blitt kalt «homo» av venner viser ikke høyere depressive symptomer enn de som ikke har blitt kalt det.– Det kan tyde på at det ikke har like stor innvirkning å bli kalt for homorelaterte skjellsord av venner, sier Slåtten. Likevel mener Slåtten at «homoskjellsord» blant venner kan ha en negativ virkning.– Homorelaterte skjellsord blant venner kan forstås som mikroaggresjon. Det vil si adferd og utsagn som er uintendert negative mot en marginalisert gruppe.– Så selv om det på overflaten kan virke harmløst å kalle en venn for «homo» er det en maskert form for negativitet rettet mot homofile og lesbiske. Som kan virke negativt for homofile eller lesbiske som overhører dette, sier hun.

Homorelaterte skjellsord og mobbing

Til tross for at homorelaterte skjellsord ikke er like vanlig blant ikke-venner, viser avhandlingen at det å bli kalt for «homo» av andre enn sine venner kan få negative konsekvenser.– De som blir mobbet og utsatt for homorelaterte skjellsord, og da spesielt gutter, har høyere depressive symptomer. Det vil si negative følelser, at de gråter ofte, føler seg deprimerte og opplever det som vanskelig å gjennomføre ting, sier Slåtten. – Man kan derfor ikke avskrive at homorelaterte skjellsord ikke kan ha konsekvenser. Selv om det virker ufarlig at venner kaller hverandre «homo» bør man ikke som lærer ta lett på det, men heller utfordre ungdommene til å reflektere rundt konsekvensene.

Klare kjønnsforskjeller

Flertallet av ungdommene som bruker homorelaterte skjellsord er gutter. Dette henger sammen med forestillinger om kjønn, mener Slåtten.– At flertallet av guttene kaller både venner og ikke-venner for homorelaterte skjellsord handler om en tradisjonell forestilling om maskulinitet. Å kalle noen for «homo» er en måte å si at andre gutter ikke oppfører seg som «ekte» gutter. – Blant jentene er ikke homorelaterte skjellsord like hyppig. Det kan ha med at jentene bruker andre skjellsord som blant annet «hore», avslutter Hilde Slåtten.