Hatkrimgruppa består

Oslo politidistrikt legger ikke ned hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon likevel.

Publisert

Det ble sterke reaksjoner da nyheten kom. Oslo politidistrikt ville legge ned en rekke spesialenheter som følge av politireformen. En av spesialenhetene var hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon.

Hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon i Oslo ble opprettet 1. september 2014 og blir ledet av førstebetjent Monica Lillebakken og et team på fire etterforskere. Opprinnelig var det to etterforskere, men gruppa ble utvidet med ytterligere to etterforskere i 2015. En jurist med hatkriminalitet som fagansvar er også tilknyttet gruppa.

Fra starten og ut 2015 bidro hatkrimgruppa til en dobling i antall anmeldelser for hatkriminalitet i Oslo. Gruppa etterforsker saker som omhandler hatkriminalitet, og jobber samtidig med å øke kompetansen på feltet, blant annet gjennom samarbeid med FRIs Rosa kompetanse og Skeiv Verden, samt foredrag for ulike organisasjoner og tilstedeværelse på festivaler som Oslo Pride og Melafestivalen.

Fagmiljøet på Manglerud består

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier i en kommentar til Blikk Nett at det aldri var Oslo politidistrikts intensjon å legge ned hatkrimgruppa.

– Hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon har aldri vært nedlagt. Det er viktig for meg å presisere, sier Sjøvold.

Politimesteren har registrert reaksjonene i etterkant av nyheten om nedleggelse,

– Det ble mye oppmerksomhet rundt dette, men det har aldri vært snakk om at vi ikke skal fortsette å jobbe med hatkriminalitet ved Manglerud politistasjon. Det arbeidet vil fortsette.

Skeiv Verden, FRI og Rosa kompetanse var blant brukerorganisasjonene som reagerte på nyheten.

– Det kom mange reaksjoner  og vi har hørt hva brukerorganisasjonene sier. Men som sagt, så har det aldri vært en del av planen å slutte å jobbe med hatkriminalitet. Vil vil sørge for at det fortsatt skal være et fagmiljø som jobber med disse sakene ved Manglerud politistasjon, sier Hans Sverre Sjøvold til Blikk Nett.

Ønsker nasjonal hatkrimgruppe

Hos Skeiv Verden blir nyheten godt mottatt.

– Det er veldig gledelige nyheter at politimesteren nå snur i denne saken. Det er også i tråd med satsingen på hatkriminalitet fra både regjering og riksadvokaten, sier Susanne Demou Øvergaard i Skeiv Verden.

Skeiv Verden har gode erfaringer med hatkrimgruppa og opplever enheten som dedikert til arbeidet mot hatkriminalitet.

– At spesialenheten ikke legges ned betyr at vi kan fortsette det viktige samarbeidet vi har etablert med hatkrimgruppa. Samtidig viser dette oss hvor sårbare de er, og det er en påminnelse om at vi også har et ansvar for å synliggjøre det viktige arbeid de gjør slik at vi ikke mister dem, sier Demou Øvergaard til Blikk Nett.

Dagen i dag ser Skeiv Verden på som en seier. Men Skeiv Verden vil ha mer.

– Søkelyset på hatkriminalitet må løftes og denne spesialenheten bør bli en nasjonal hatkrimgruppe, sier Susanne Demou Øvergaard.