– Hatkriminalitet er et samfunnsproblem

Publisert

Førsteamanuensis Henning Kaiser Klatran ved Politihøgskolen skal gjennomføre en studie om personer som har opplevd trakassering, trusler eller vold på grunn av kjønnsuttrykk eller antatt seksuell identitet. – Det er snakk om en kvalitativ studie, det vil si at den er basert på dybdeintervjuer, sier Henning Kaiser Klatran og forteller at formålet med studien ikke er å finne ut hvor stort omfang det er av hatkriminalitet.– Der finnes det allerede en del tall fra politiet, samt ulike levekårsundersøkelser. Så vi vet en del om omfanget av hatkriminalitet. Det vi ikke vet så mye om er hvilke erfaringer mennesker som har opplevd hatkriminalitet sitter igjen med, sier han og forklarer at studien også vil ta for seg hvordan respondentene opplevde møtet med politiet, og hvorvidt erfaringene har påvirket livene deres i etterkant.Klatran er opptatt av hvilke konsekvenser hatkriminalitet har for menneskers livskvalitet.– Noe av det jeg vil undersøke er om erfaringene påvirker måten folk er åpne om egen identitet, og om de eventuelt unngår visse steder etter å ha opplevd noe slikt. Jeg vil også se nærmere på hvordan slike hendelser påvirker livskvaliteten til den enkelte. Slike spørsmål belyses best gjennom dybdeintervjuer, forteller han til Blikk Nett.

Politiet trenger mer kunnskap

Deltakere i studien må være over 18 år og ha opplevd trakassering, trusler eller vold på grunn av kjønnsuttrykk eller antatt seksuell identitet. Klatran mener det er behov for mer kunnskap i politiet om hva hatkriminalitet faktisk er.– Slik kunnskap vil være med på å avgjøre hvorvidt politiet krysser av for hatkriminalitet i BL (politiets saksbehandlingsverktøy, red anm.) ved en anmeldelse. Hvis ikke det blir gjort er det liten sjanse for at saken etterforskes som hatkriminalitet.Klatran søker ikke kun skeive informanter.– Jeg mener det er viktig å få fram at studien er for personer som har opplevd hatkriminalitet basert på kjønnsuttrykk eller antatt seksuell identitet. Hatkriminalitet kan ramme alle, derfor er ikke dette en studie kun for lhbt-personer.Personer som har valgt å ikke anmelde saken til politiet er også velkomne til å delta i studien.– Mye tyder på at det er store mørketall i slike saker, og at det kun er et mindretall som anmelder hendelsene til politiet. Derfor er det viktig å vite mer om hvorfor folk velger å ikke anmelde, sier Klatran.Hatkriminalitet er en fellesbetegnelse for kriminelle handlinger motivert av hat/fordommer mot folk pga deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet, etnisitet eller andre grunnleggende trekk ved deres person. Med denne studien håper Henning Kaiser Klatran at flere skal kunne gjenkjenne hva hatkriminalitet er og at det vil føre til flere anmeldelser.– Jeg ønsker å komme i kontakt med folk fra hele landet, og kommer gjerne til stedet de bor, hvis det gjør det enklere å delta i studien. Intervjuene vil vare cirka en time, og all informasjon behandles konfidensielt og anonymiseres slik at den ikke kan spores tilbake til deltakerne, sier Henning Kaiser Klatran.Ønsker du å delta i studien eller å få mer informasjon, ta kontakt på e-post: [email protected] eller telefon 23199953.