Hauglis rapport vedtatt

Publisert

Menneskerettighetene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er under angrep i flere europeiske land, slår Håkon Hauglis rapport «Tackling discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity» fast. Torsdag ble den vedtatt i Europarådet. – Jeg er glad, lettet og klyper meg litt i armen, sier Håkon Haugli og forteller at rapporten ble vedtatt med 2/3 flertall. Rapporten slår fast at flere europeiske land den senere tiden har vedtatt lover som diskriminerer lhbt-personer. Blant dem er Russland. Der ble det nylig vedtatt en lov som forbyr såkalt «propaganda for utradisjonell seksuell legning». Flere europeiske land har foreslått lignende lovgivning, og Haugli slår fast at lovgivning knebler lhbt-personer, utelukker dem fra politisk deltakelse og legitimerer fordommer. I tillegg er lovene så upresist utformet og straffen så streng at det skaper et klima av frykt og usikkerhet. – Å tvinge lesbiske, homofile, bifile og transpersoner til taushet og usynlighet, er ikke forenelig med medlemskap i Europarådet. Menneskerettigheter, som ytrings- og forsamlingsfrihet og vern mot vold, må favne alle. Europarådet må si klart ifra om at utviklingen i flere medlemsland er uakseptabel», sier Håkon Haugli. Haugli la frem rapporten torsdag 27. juni, som i lhbt-sammenheng er en historisk dag. 27. juni for 44 år siden sto slaget mellom homofile og lesbiske utenfor Stonewall Inn i New York - et slag som regnes for å være starten på lhbt-bevegelsen.– Det er flott og symbolsk at dette skjedde på samme dato, særlig med tanke på at vi oppnådde absolutt alt vi ville. Mellom 10 og 15 representanter i salen reiste seg og kom med spontane gledesutbrudd, sier Haugli til Blikk Nett. Rapporten er den første i sitt slag. Den setter dessuten rettighetene til lhbt-personer på agendaen i Europarådet for første gang siden 2010. Da vedtok både parlamentariker­forsamlingen og ministerkomiteen resolusjoner som oppfordret til at menneskerettighetene for lhbt-personer måtte sikres. Haugli har som lhbt-rapportør jobbet iherdig med rapporten og kan nå glede seg over å være i mål.– Nå er jeg både lettet og glad, og selvsagt stolt, sier Haugli til Blikk Nett. Resolusjonen og anbefalingen som ligger i rapporten vil det gi et tydelig signal til myndighetene i blant annet Russland, Ukraina, Moldova og Litauen om at utviklingen går i gal retning og at lovgivningen deres på lhbt-feltet ikke er akseptabel.