Hele verden støtter John Jeanette

Publisert

Amnestys aksjon for John Jeanette Solstad Remø og andre transpersoners rett til å endre juridisk kjønn har engasjert en hel verden. Amnesty International denne vinteren gjennomført en internasjonal aksjon rettet mot norske myndigheter og statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet. Aksjonen ble startet for å bidra til at John Jeanette Solstad Remø skal få mulighet til å kunne endre juridisk kjønn. Helseminister Bent Høie har de siste månedene fått brev fra tusenvis av mennesker over hele verden som oppfordrer statsråden om å etablere en enkel og åpen prosedyre som sikrer at transpersoner i Norge får mulighet til juridisk anerkjennelse av kjønn i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.

Regjeringen er forberedt

Tirsdag 3. februar møtte Amnesty International opp hos Helse- og omsorgsdepartementet og overleverte 15 487 underskrifter samlet inn i Norge til helseminister Bent Høie. I tillegg kommer alle e-poster og brev som er sendt direkte til departementet. Amnesty International Norge hadde med hovedpersonen i aksjonen, John Jeanette Solstad Remø, til departementet og sammen møtte de en optimistisk helseminister som kunne melde at saken går i riktig retning.– Vi hadde ikke satt i gang arbeidet i departementene hvis vi ikke trodde det var et grunnlag for det, sa Høie og viste til at regjeringen allerede har startet arbeidet internt for å være forberedt på muligheten til å endre juridisk kjønn.

Internasjonalt press

Generalsektretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, lurte på om helseministeren hadde merket det internasjonale engasjementet rundt aksjonen, og det kunne Høie bekrefte.– Absolutt. Nå er det jo slik at Norge ønsker å være et foregangsland med hensyn til menneskerettigheter – og nettopp derfor var det viktig for oss å sette i gang dette arbeidet internt for ikke å tape tid. Aksjonens posterkvinne, John Jeanette Solstad Remø, kunne fortelle at hun også hadde merket det internasjonale engasjementet.– Jeg har fått mange brev og e-poster privat og verden er forundret over at Norge er så bakpå i disse spørsmålene – spesielt fordi vi er et land som er så på hugget på menneskerettigheter ellers i verden.

Veggmaleri i Venezuela

Helseminister Høie tar nå med seg underskriftene og vil så avvente anbefalingene som legges frem av ekspertutvalget. Ekspertutvalgets anbefalinger er klare 27. februar. Amnestys aksjon har engasjert og det har kommet underskrifter og brev fra hele verden, fra Japan til Frankrike og Finland. I Venezuela har aksjonens hovedperson, John Jeanette Solstad Remø, endt opp som et veggmaleri og det er uten tvil en sak som har engasjert Amnestys nettverk av aktivister.– Jeg synes det er utrolig flott å kunne fronte en slik sak, sier Solstad Remø til Blikk Nett når vi møter henne på Amnesty International Norges kontor i Oslo sentrum. Generalsekretær Egenæs forteller til Blikk Nett at det er de personlige historiene som driver Amnestys kampanjer.– Det er et ekstremt viktig grep å bruke de personlige historiene og erfaringene i slike aksjoner – og derfor spesielt viktig at John Jeanette har mot og styrke til å fronte denne saken. Det er ingen selvsagt ting at man har den styrken. Men erfaringsmessig ser vi at denne metoden er best, sier Egenæs til Blikk Nett.

Post fra hele verden

På Amnestys kontor i Oslo sentrum henter politisk rådgiver Patricia Kaatee esker på esker med personlige brev, pakker og hilsner sendt til John Jeanette Solstad Remø. Bordet bugner over av brev fra franske skoleklasser, støttehilsner fra Japan, tykke pakker fra Tyrkia og postkort fra hele verden.– Jeg er fullstendig overveldet! sier Solstad Remø og blar i brevbunken. – Jeg hadde aldri forventet dette. I tillegg til det som ligger her har jeg fått tegninger i posten hjemme og uendelige mengder e-post. – Satt det langt inne å skulle være ansiktet på denne aksjonen?– Jeg tenkte meg om i tre sekunder – så bestemte jeg meg. Det var etter å ha fått negativ respons fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartmentet på søknad om å få endre juridisk kjønn til kvinne. Hun har vært transperson i hele sitt liv. I årevis skjulte hun identiteten sin for å tilpasse seg samfunnets normer og forventninger. I oppveksten var det spesielt vanskelig å føle seg som en kvinne, men bli betraktet som en mann, uten å kunne snakke med noen om dette. Hun trodde lenge hun var den eneste som hadde det slik. I 1986 ble hun medlem av Forbundet for transpersoner Norge (FTP-N), men det var ikke før i 2010 at hun offisielt sto frem. Hun er nå pensjonert fra jobben som statslos, og jobber for transpersoners rettigheter i flere organisasjoner. Hun har fått lov å endre navnet til John Jeanette Solstad Remø. Privat heter hun bare Jeanette, men bruker navnet John Jeanette i offentlige sammenhenger for å vise at transkjønnede mennesker eksisterer.– Når jeg valgte å ta opp kampen var Amnesty allerede på banen og spurte da om jeg ville fronte en aksjon. Jeg måtte bare gjøre det og jeg er veldig glad for at jeg sa ja.

En menneskeaksjon

Solstad Remø forteller at det har vært perioder hvor aksjonen har krevd mye og det har vært anstrengende perioder.– Men du verden så moro det har vært. Og den responsen vi har fått viser tydelig at det har vært verdt innsatsen. I tillegg har jeg blitt kjent med en rekke flotte og fantastiske mennesker hos Amnesty International Norge, og da spesielt Patricia Kaatee som er den jeg har jobbet nærmest med. Bordet dekkes fortsatt av brev og små pakker og begynner å se ut som postkassen til en popstjerne – og det er da Solstad Remø passer på å legge ballen der den hører hjemme.– Dette handler ikke kun om meg som person. Dette er en aksjon for alle mennesker. Jeg velger å si mennesker i stedet for transpersoner – fordi det er menneskerettigheter det handler om. Solstad Remø har et håp om å komme i mål med aksjonen og setter sin lit til helseminister Bent Høie om at hun snart skal kunne holde beviset på at hun er kvinne i hendene. Men hvordan skal hun feire det når det skjer?– Vet du. Da skal jeg gå en tur alene. Helt alene for meg selv, avslutter John Jeanette Solstad Remø.

Se kortfilmen om John Jeanette