Helseministeren til hivseminar

Publisert

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpner seminaret HIV10 i november. Da Helseutvalget planla årets fagkonferanse om samhandling og ivaretakelse av hiv-pasienter var det viktig å invitere en skikkelig politisk tungvekter til å klippe snoren for å understreke viktigheten av faglig påfyll om epidemien. Helseutvalget er glad for å annonsere at Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har takket ja til å åpne seminaret HIV10 i november. – Jeg er veldig glad for å få åpne en så god konferanse om et så viktig tema. Å leve med hiv og aids i Norge behøver ikke å være annerledes enn å leve med en annen kronisk sykdom, takket være effektive medisiner som gjør at livet kan leves nesten som før. Dessverre er ikke virkeligheten slik. Mange hivpositive føler seg utstøtt, merket og annerledes. De holder tett om at de er smittet. De tier, skjuler, avslår og unngår – fordi det koster for mye å kjempe mot negative holdninger. Derfor er også denne konferansen så viktig, den bidrar til å spre kunnskap, særlig blant helsepersonell, som gjør det lettere å ivareta hivpasienter, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.Det er første gang Helseutvalget har en statsråd til stede på et arrangement. Det gleder faglig og administrativ leder, Rolf M. Angeltvedt.– Vi er glade for at vi har med oss en tydelig og engasjert helseminister som forstår utfordringene i det forebyggende arbeidet, sier Angeltvedt.Listen over foredragsholdere på HIV10 er lang og internasjonal og seminaret 18. og 19. november er også så godt som fullsatt.

Les mer om program og innhold på fagkonferansen her:

hiv10.helseutvalget.no