Historisk arkiv i Bergen

Publisert

Tone Hellesund, førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, har tatt initiativet til å opprette et arkiv over norsk skeiv historie. – Det haster å få satt i gang dette arbeidet og det er viktig å få kartlagt denne delen av norsk historie, sier Tone Hellesund til Blikk Nett. Skeiv norsk historie har vært et særlig forsømt område innen kulturminnevern og forskning, i motsetning til andre land hvor egne arkiver samler inn, bevarer og formidler historisk materiale som kan kaste lys over den skeive historien. I Canada har man for eksempel CLGA Canadian Lesbian & Gay Arhives. Det norske arkivet vil være et utvidet arkiv med digital informasjon og materiale, fra magasiner, tidsskrifter til videointervjuer og oversikt over rettsmateriale .– Nå lever vi i en tid hvor lhbt-begrepet er allment kjent, men når vi går tilbake i tid så brukte man ikke begreper som homoseksualitet. Det viser seg ofte i strafferegistre og diagnoseregistre, hvor man finner spor etter ikke-normative seksualitet og kjønnsuttrykk. Hellesund mener arkivet må opprettes av og drives av andre enn lhbt-organisasjonene.– Dette handler om forskning og bevaring av historie, på lik linje med andre minoritetsgrupper, som samer, kvener, romfolket og innvandrere, sier Hellesund og håper et slikt arkiv vil være til nytte for både forskere, studenter og allmenheten. Som en start har arkivarbeidet mottatt 100 000 kroner fra Fritt Ord.– Med midlene fra Fritt Ord skal vi først og fremst starte arbeidet med å kartlegge og dokumentere skeive publikasjoner og utgivelser. Det blir nok et vanskelig arbeid, men jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Hellesund til Blikk Nett.