Historisk for trans i FN

Publisert

Den 20. november markerer enda en milepel for lhbt-rettigheter i FN-sammenheng. Annethvert år kommer FNs stater sammen og vedtar en resolusjon om utenomrettslige henrettelser. Inntil i fjor var denne resolusjonen den eneste som eksplisitt fordømte menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering. I år fordømmes også utenomrettslige henrettelser på grunnlag av kjønnsidentitet. – Transgender day of rememberance kunne ikke ha blitt markert på en bedre måte sier Bård Nylund, leder i LLH. For to år siden ble referansen til seksuell orientering forsøkt fjernet, men etter massive forhandlinger og påtrykk blant annet fra Norge, ble seksuell orientering tatt inn igjen. Som i 2010 var det også i år forsøk på å fjerne referansen til seksuell orientering. Flere land, deriblant Brasil, Sør Afrika og Japan tok ordet for å fordømme dette forsøket på å fjerne referanser til seksuell orientering og kjønnsidentitet i resolusjonen.Asiatiske land har i lang tid forholdt seg tause til temaet seksuell orientering og kjønnsidentitet i FN-sammenheng, i går brøt Japan stillheten med uttalelsen:«Vi kan ikke tolerere drap på mennesker på grunnlag av deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Vår delegasjon stemte i mot endringsforslaget til dette avsnittet fordi vi mener det gir mening å nevne slike drap eksplisitt for å beskytte rettighetene til lhbt-personer.» 108 stater stemte for resolusjonen i sin helhet. Kun Iran stemte i mot og 65 land var avholdne. Under delavstemningen om hvorvidt man skulle beholde ordene 'seksuell orientering og kjønnsidentitet' i resolusjonen stemte 44 land for å fjerne begrepene, mens 86 land ønsket å beholde dem. 31 land var avholdne. – I FN-sammenheng har utviklingen på dette feltet gått svært raskt. I 2005 stemte 32 land for FNs første uttalelse om lhbt og menneskerettigheter. Med denne siste avstemmingen er vi oppe i 86 land som støtter oss. Det er ganske fantastisk, og gir håp for hva vi kan få til i fremtiden, avslutter Nylund.