Historisk møte i FN

Publisert

I forrige uke møttes ledere fra FNs kjernegruppe av land som arbeider for å stoppe vold og diskriminering av lhbt-personer i New York. Det er første gang et ministermøte i FN har et særfokus på lhbt-rettigheter. FNs informasjonskampanje Free & Equal var tilstede på ministermøtet i New York og fanget de mange og sterke uttalelsene fra flere av deltakerne, som inkluderte FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, USAs utenriksminister John Kerry, samt utenriksministre fra Argentina, Brasil, Kroatia, Nederland og vår egen utenriksminister Espen Barth Eide. Tilstede var også Frankrikes bistandsminister Pascal Canfin, og embetsmenn fra EU, Japan og New Zealand og direktørene for henholdsvis Human Rights Watch og International Gay and Lesbian Human Rights Commission. «Da jeg tok rollen som FNs høykommissær for menneskerettigheter for fem år siden, eksisterte det nesten ingen diskurs i FN som handlet om menneskerettighetsutfordringene lhbt-personer står overfor hver eneste dag», uttalte Navi Pillay under rmøtet. Nå har kjernegruppen gjennom ministermøtet satt lhbt-rettigheter ettertrykkelig på agendaen.«Og jeg vil takke medlemmene av kjernegruppen som er samlet her på ministermøtet for deres bidrag og den viktige rollen dere har i denne nye epoken med åpenhet og dialog», sa Pillay. Nederlands utenriksminister Frans Timmermans fremhevet at lhbt-rettigheter er menneskerettigheter.«At vi nå er samlet på ministernivå betyr enkelt og greit at vi ønsker å gjøre noe med situasjonen i verden slik at mennesker som er homofile blir behandlet på samme måte som alle andre mennesker. Lhbt-personer skal ikke lenger møtes med vold og diskriminering. Det er vårt felles mål.» Lederen for International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Jessica Stern, la vekt på at menneskerettigheter skal gjelde for alle, overalt. «Dessverre kan ingen land påberope seg å være fri for vold og diskriminering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Heller ikke mitt land», uttalte Luiz Alberto Figueiredo, Brasils utenriksminister. Vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide la vekt på at man ikke må ignorere de negative strømningene i samfunnet, som jobber aktivt mot like rettigheter, og at lhbt-motstanderne samler styrke og er i vekst.«Det gir oss grunn til å doble innsatsen på dette området og vi må gjøre det klart en gang for alle at menneskerettigheter inkluderer alle mennesker, og at dette er et viktig satsningsområde for FN.»