Høie forventninger

Publisert

Bent Høie har store forventninger til ekspertgruppas anbefalinger om transpersoners helse- og behandlingstilbud som legges fram nå i februar. – Vi må dessverre innse at Norge ligger bakpå med hensyn til menneskerettighetene, sier helseministeren. I løpet av februar kommer anbefalingene fra ekspertutvalget som den forrige helseministeren, Jonas Gahr Støre, satte ned for å utrede helse- og behandlingstilbudet for transpersoner i Norge. – Vil utvalget anbefale at det skal bli mulig å endre juridisk kjønn uten å måtte la seg kastrere eller sterilisere?– Vi har ennå ikke fått anbefalingen, så akkurat det kan jeg ikke svare på, sier helseminister Bent Høie til Blikk Nett. Behandlingstilbudet og rettighetssituasjonen for transpersoner i Norge har fått kritikk av European Comission for Human Rights og Human Rights Watch. Norge bryter også den internasjonal standarden for arbeid med transpersoner ifølge The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) sin «standards of care» (SOC). Gahr Støre ønsket at helsetilbudet for transseksuelle og transpersoner skulle styrkes og at kriteriene for kjønnsskifte i Norge skulle utredes nærmere. Bent Høie har nå store forventninger til ekspertutvalgets anbefalinger.– Helse- og omsorgsdepartementet har hatt god kontakt med både Amnesty International Norge og lhbt-miljøet i disse spørsmålene. Vi må dessverre innse at Norge ligger bakpå med hensyn til menneskerettighetene, sier Høie.

Praktiske forberedelser

Å avskaffe dagens ordning kunne være gjort med et knips, men det er ikke gjort med et knips å etablere en regulering som er bedre enn dagens ordning. Ifølge helseministeren tok Høyre-Frp-regjeringen derfor en rekke grep allerede under EuroPride i sommer slik at de ikke skulle komme bakpå rent tidsmessig i påvente av ekspertutvalgets anbefalinger. – Vi så på hvordan vi praktisk skal kunne møte juridiske endringer med tanke på endring av juridisk kjønn for transpersoner. En slik endring vil jo påvirke en rekke departementer. Derfor startet vi arbeidet internt med å forberede en slik endring for å få kabalen til å gå opp. Det er jo et klart signal om at regjeringen er forberedt. Høie ser også fram til ekspertutvalgets anbefalinger i helsemessige spørsmål for transpersoner.– Det er også et tema som er omdiskutert, men jeg regner med at ekspertutvalget kommer med gode anbefalinger også på det området.

Støtter HBRS

Kampen for transrettigheter stopper ikke ved retten til å endre juridisk kjønn. En rekke transaktivister stiller også spørsmålstegn ved tokjønnsmodellen, og utfordrer pasientorganisasjonen Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) og deres syn på kjønn som enten mann eller kvinne.– Først og fremst mener jeg det er viktig å anerkjenne, forstå og akseptere Harry Benjamin ressurssenters oppfatning, nemlig at de representerer en gruppe som skifter kjønn. Da er ikke de transpersoner. De er per definisjon mann eller kvinne. Den gruppa vil fortsatt være der og vil ha behov for anerkjennelse. Det er viktig for meg å presisere det, sier Høie. – Vi har behov for et medisinsk miljø som er høykompetent og som kan bidra på dette området, for å hjelpe dem som ønsker å skifte kjønn. Høie er inneforstått med diskusjonen rundt tokjønnsmodellen, ikke bare i Norge, men også ellers i verden.– Det er en diskusjon som handler om muligheten til et juridisk tredje kjønn. Jeg tror ikke det er lurt å blande den diskusjonen inn i den prosessen som pågår nå. Det kan forsinke prosessen. Nå handler det om retten til å endre juridisk kjønn uten å måtte gå gjennom helsemessig endringer.

Les også: Forventninger til Høie