Homo i lagidrett

Publisert

Telemarkskonferansen 2011 fokuserer på holdninger til homofili i lagidrett og får besøk av blant andre Are Grongstad og Vålerengas supporterklubb, Klanen. Telemarkskonferansen er en konferanse som hvert år arrangeres i regi av studenter som går idrett, administrasjon og ledelse, ved Høgskolen i Telemark, Bø. Konferansen er i tilknytning til faget Fellesprosjekt og skal omhandle et dagsaktuelt tema innenfor idrettspolitikken. Årets konferanse blir holdt 31. mars og er den tolvte i rekken. I år valgte studentene et «tabubelagt» tema, som de er genuint opptatt av og ønsker å ufarliggjøre; holdninger til homofili i lagidrett.– I forhold til innvandrere og rasisme er homofile i lagidrett en veldig usynlig gruppe. Vi ønsker å belyse temaet, uten å diskutere hvorvidt det er ok å være homofil eller ei, og legger stor vekt på om de politiske virkemidlene fungerer i praksis, sier Mailinn Ngyuen i Telemarkskonferansen til Blikk Nett. Foredragsholdere som deltar på Telemarkskonferansen inkluderer blant andre Tove Paule, president i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, tidligere LLH-leder og politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, Jon Reidar Øyan og prosjektleder for Med idretten mot homofobi, Håvard B. Øvregård. Vålerengas supporterklubb Klanen har også meldt sin ankomst.– Vi hadde egentlig ikke tenkt på supporterne i denne sammenhengen, sier Nguyen til Blikk Nett. – Men Klanen meldte seg selv og var interessert i å komme for å snakke om hvordan tilskuerne ser på homofili og hvilke tiltak som brukes internt for å unngå hets og homofobi fra tribunene. Klanen er absolutt veldig aktuelle i dette teamet. Det settes også søkelys på personlige erfaringer ved å være åpen homofil i lagidrett.– May Rommunstad og Are Grongstad fra Norges Håndballforbund kommer for å holde erfaringsbaserte foredrag om det å stå frem i idrettssammenheng. Årets tema for Telemarkskonferansen berører alle plan av et idrettshierarki, og alle instanser oppfordres til å komme.– Konferansen er åpen for alle. Alle som er interesserte, utøvere, trenere, studenter, ansatte i særforbund, idrettskretser og kommuner. Målet vårt er å starte en prosess som igjen kan føre til en holdningsendring, både hos utøvere og trenere og mennesker generelt når det gjelder homofili og idrett. Det skal ikke være et problem å være homofil og drive med lagidrett. Slik er det dessverre ikke i dag.

– Jobber idretten på overtid med denne problemstillingen?

– Da vi startet å planlegge konferansen i oktober følte vi at dette temaet var usynlig i media. Men etter hvert som vi jobbet så vi at temaet ble mer og mer aktuelt. Norges Idrettsforbund har prosjektet Med idretten mot homohets, og prosjektleder Håvard B. Øvregård kommer til Telemarkskonferansen. I tillegg har Akershus idrettskrets startet sitt eget prosjekt. Og nyheten om den svenske fotballspilleren Anton Hysén var en flott nyhet. Så vi håper med Telemarkskonferansen å ta det hele noen steg videre, sier Mailinn Nguyen.Telemarkskonferansen, 31. mars, Høgskolen i Telemark - Bø, Hallvard Eikas plass, Gullbringvegen 36.

Mer info om Telemarkskonferansen 2011 finner du her:

telemarkskonferansen.net