Homo-politikere blant de døde

Publisert

Håvard Vederhus og Tore Eikeland var begge åpne homofile og blant de 68 menneskene som omkom under den tragiske skytingen på Utøya. Tore Eikeland, fylkesleder for AUF Hordaland, var en av de første som ble bekreftet omkommet etter skytingen på Utøya. - LLH Bergen og Hordaland reagerer med sjokk og dyp sorg over Tore Eikelands bortgang. Noen av oss hadde også gleden av å kjenne Tore både fra politikken og privat. Vi har mistet en sterk ressursperson og et flott menneske. Våre tanker går til familie og venner i denne tunge stunden, sier leder for LLH Bergen og Hordaland, Daniel Mekki. Under minnestunden i Oslo Domkirke forrige søndag, holdt statsminister Jens Stoltenberg en rørende tale der han blant annet navnga Tore Eikeland og omtalte han som "en av våre mest lovende ungdomspolitikere". Eikeland uttalte seg ofte i media om hatvold og diskriminering og var opptatt av like rettigheter. - Tore var en pådriver og tydelig stemme for like rettigheter for alle, og svært tydelig i sine ståsteder i lhbt-politikken. Han var med å engasjere AUF og AP i homoparade under årets homodager og en god samtalepartner i forhold til lhbt-politikken og planer for Hordaland fylke, fortsetter Mekki.

- Et spirende politisk talent

Håvard Vederhus fikk bare jobbe et halvt år som fylkesleder i AUF Oslo. Allerede som 18-åring ble han oppnevnt til et offentlig utvalg i statsråd. Utvalget gjennomgikk opplæringstilbudet for minoritetsspråklige, og leverte sin innstilling til Kristin Halvorsen i fjor. I tillegg satt han i ungdomsrådet i Oslo bispedømme, en rolle som blant annet ga han anledning til å jobbe med homofili-spørsmål i den norske kirke. Hans mål var at Kirkemøtet skulle utvikle en ny ekteskapsliturgi, enten felles for homofile og heterofile eller en egen for homofile. Han var også medlem av Arbeiderpartiets homonettverk og tidligere leder av Elevorganisasjonen.  - Håvard var en veldig engasjert, karismatisk og en veldig drivende og varm person. Jeg hadde stor glede av å jobbe med Håvard, og vi har hatt gleden av å følge med på hans aktivisme gjennom Elevorganisasjonen og AUF, sier nestleder i RFSL, Christian Møllerop til Blikk. Han ble kjent med Håvard mens han var leder i LLH Oslo og Akershus, og Håvard var leder av Elevorganisasjonen.  Sammen med blant annet Elevorganisasjonen gjennomførte LLH Oslo og Akershus en kampanje som het "Innsikt". Den ble nominert til Europarrådets European Young Citizen Award Price 2006-2007.  - Jeg har jo selv tidligere vært engasjert i Elevorganisasjonen og mange av oss som har vært tilknyttet denne organisasjonen har også etter dette hatt kontakt. Vi følger så klart også med på de spirende politiske talentene som vokste fram etter min tid, og jeg har alltid sett på Håvard som en av disse, sier Møllerop som hedret sin døde venn på lysseremonien i Stockholm fredag kveld.

Les også:

- Kondolanse fra Skeiv Ungdom- Helt uvirkelig