LLH i Oslo og Akershus, Skeiv Verden og Oslo kommune har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om homofile og lesbiske som blir oversatt til flere språk.
– Vi har lagd en brosjyre som retter seg mot foreldrene til homofile og lesbiske innvandrere, og jobber med å oversette den til somalisk, farsi, urdu, engelsk og arabisk, sier lederen i LLH OA, Christian Møllerop. Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Oslo kommune har ansvaret for oppfølging av en rekke tiltak i Oslo kommunes «Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile – for mangfold og likeverd».
De har utarbeidet informasjonssiden Skeive sider på nett i samarbeid med LLH Oslo og Akershus. I løpet av et par uker vil dette informasjonsmateriellet bli tilgjengelig for nedlasting på www.llh.no og www.oslo.kommune.no/oxlo.
– Flere brosjyrer er under utarbeidelse. At informasjon om homofile og lesbiske skal gjøres tilgjengelig på flere språk er faktisk punkt nummer en i handlingsplanen som i alt inneholder 40 punkter, og det er Oslo Kommune som tar denne kostnaden, sier Møllerop.
Arbeidet med oversettelsene blir utført av Tolketjenesten i Oslo.
– Dette arbeidet er komplekst. Det er ikke bare å ukritisk oversette dette fra norsk til et annet språk. Vi er nødt til å bruke en annen retorikk en for norske brosjyrer. – Istedet for å snakke om sex og seksualliv så må vi snakke om kjærlighet og at man kan leve et godt liv uten å være gift. Vi må ta hensyn til familiene til lhbt-personer med innvandrerbakgrunn når vi ordlegger oss, sier Møllerop.
Han påpeker at familierelasjonene er en veldig sterk del av mange invandreres kulturelle bakgrunn.
– I informasjonen som blir gitt må vi også skille mellom asylsøkere, flyktninger med midlertidig opphold og hvem som er første-, andre- og tredje generasjons innvandrere. Foreldrene til første generasjons innvandrere snakker ofte ikke norsk.
– Hvordan skal informasjonsmateriellet nå fram til de som trenger det?
– Vi arbeider blant annet med å få tilpasset denne informasjonen for introduksjonsprogrammene som gis til asylsøkere som kommer til Norge. Disse sitter i mottak og skal gjøres kjent med forholdene som råder i Norge, forteller Møllerop.