Homodebatt i FN

Publisert

LLHs Marna Eide kommer til å være på plass i Geneve når seksuell orientering og kjønnsidentitet for første gang er tema for en offisiell paneldebatt i FN 7. mars. Utgangspunktet for paneldebatten er rapporten som FNs høykommissær for menneskerettigheter la fram i desember i fjor. Rapporten kartlegger overgrep og avslutter med en rekke anbefalinger på hvordan man bør bekjempe vold og diskriminering basert på seksuell orientering. Blant tiltakene som foreslås er avkriminalisering av homofili, bekjempelse av straffrihet for drap og andre alvorlige overgrep, systematisk registrering av slike overgrep, samt informasjons- og holdningskampanjer overfor politi, rettsvesen og i skolesektoren. Debatten avholdes den 7. mars og inngår i den 19. samlingen av Menneskerettighetsrådet i Geneve. En rekke rettighetsorganisasjoner, deriblant LLH, har gått sammen om ett fellesinnlegg.– Vi er selvfølgelig spent på hvilke av anbefalingene Menneskerettighetsrådet vil følge opp videre. Det er viktig med en eller annen form for struktur for å forankre dette arbeidet videre. Vi håper at vi får igjennom at seksuell orientering og kjønnsidentitet blir et årlig tema, med årlige rapporter som går mer i dybden, og en årlig paneldebatt, sier Marna Eide, internasjonal rådgiver i LLH, i pressemelding i dag.

Sør-Afrikansk ledelse

Både rapporten og debatten om seksuell orientering og kjønnsidentitet er resultatet av FNs første resolusjon om samme tema, som ble fremmet av Sør-Afrika i juni i fjor.– Det er utrolig flott at Sør-Afrika leder dette arbeidet, til tross for intens motstand fra en del andre afrikanske land og fra organisasjonen av islamsk samarbeid. Og veldig oppmuntrende at de forplikter seg til å fortsette med det, sier Eide. Under et høy-nivå møte i Menneskerettighetsrådet forrige uke uttalte Marius Fransman, Sør-Afrikas vise-minister for internasjonale relasjoner og samarbeid, at Sør Afrika kommer til å fortsette å ta en ledende rolle på dette feltet internasjonalt. Han sa samtidig at Sør-Afrika har en rekke utfordringer i eget land når det gjelder å beskytte folk mot vold basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet, og at de er i ferd med å sette i verk nasjonale prosesser for å gjøre noe med dette. «Sør-Afrika er forpliktet til å fortsette arbeidet med å styrke internasjonale rettighetsmekanismer som beskytter ofre for vold på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Vi ser frem til debatten om temaet 7. mars, og utfallet av debatten», sa Fransman. Sør-Afrikas grunnlov fra 1994 var den første i verden som forbød diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, og i desember 2006 ble Sør-Afrika det femte landet i verden som tillater at to av samme kjønn gifter seg. Rettigheter til adopsjon og assistert befruktning er også på plass. Samtidig er landet kjent for blant annet fenomenet 'korrigerende voldtekt' av lesbiske kvinner. Pakistan har, på vegne av Organisasjon for Islamsk Samarbeid (OIC) kommet med sterke innvendinger mot at paneldebatten overhodet finner sted, og utrykker bekymring for at debatten gir oppmerksomhet til 'abnormal seksuell adferd', mens Libya hevder at temaet som skal debatteres kan påvirke 'overlevelsen av menneskeheten, familien og økonomien'.