Homofile kan adoptere fra Brasil

Publisert

Brasil åpner for at ektepar av samme kjønn kan adoptere barn fra landet, melder adopsjonsforeningen InorAdopt og LLH jubler. − Dette er gledelig nytt, sier Bård Nylund, leder i LLH, til Blikk Nett. − Det at likekjønnede par nå kan adoptere barn fra Brasil, er et skritt i riktig retning. Når Brasil endelig åpner for at lesbiske og homofile kan søke om å adoptere barn er det et viktig signal til resten av verden om at lesbiske og homofile som foreldre og omsorgspersoner er likeverdige som heterofile, sier Nylund. Ifølge LLH er det lov for utenlandske homofile og lesbiske par å adoptere fra noen regioner i Spania, Belgia og fra Sør-Afrika, men at det i praksis ikke skjer. – Og vi vet at Adopsjonsforum tidligere har beskrevet norske likekjønnede par sine adopsjonsrettigheter som «papirrettighet», sier Nylund. Siden ekteskapsloven trådte i kraft i 2009 har ingen av de tre norske adopsjonsforeningene, Adopsjonsforum, Verdens Barn og InorAdopt formidlet søknader fra norske homofile par om å bli vurdert som adoptivforeldre. Det kan forandre seg nå. InorAdopt melder at adopsjon fra Brasil stort sett gjelder barn over 5 år og at det er stort behov for søkere som kan adoptere barn opp til 10–11 år, i søskengrupper på to eller tre barn. Ventetiden variere veldig og kan være fra et par måneder til circa 18 måneder avhengig av ønsket aldersramme. Ventetiden beregnes fra godkjenning i Norge. − Nyheten fra Brasil en god nyhet. Nå håper vi at norske lesbiske og homofile pars adopsjonsrettigheter ikke lenger vil være «papirrettigheter», men reelle rettigheter, sier Nylund. På nettsidene til Adopsjonsforum heter det «Et gift homofilt⁄lesbisk par kan i prinsippet søke om adopsjon fra utlandet, men ikke i praksis. Grunnen er at vi også må forholde oss til lover og regler i våre samarbeidsland, der holdningen til homofili kan være en helt annen en den som ligger til grunn for det norske lovverket. Det finnes i dag ingen samarbeidsland vi kan sende en søknad til.»