Homofobi skaper overgripere

Publisert

Verdens fremste eksperter på seksuelle overgrep samlet seg til kongress i Oslo forrige uke. Et av temaene på kongressen var maskuline homofile overgripere. – Selv om homofile menn bare utgjør fem prosent av befolkningen, begår de like mange overgrep mot barn utenfor familien som det samlede antall heterofile overgripere. Det sa klinisk psykolog og sexolog, Thore Langfeldt, i sitt innlegg på den ellevte kongressen til IATSO (International Associaton for the Treatment of Sexual Offenders). – Om man sammenligner dataene på menn som begår overgrep som ikke er incest, er det omtrent like mange menn som forgriper seg på gutter, som det er menn som forgriper seg på jenter, sier Langfeldt. I forskningen sin har han kommet frem til at maskuline homofile er en klar risikogruppe når det kommer til overgrep på gutter utenfor familien. – De som er feminine opplever i langt større grad mobbing og får påpekt sin egen homofili og klarer å utvikle en homofil identitet, mens det ser ut til at maskuline homofile ikke blir identifisert som unge. De blir ikke lagt merke til og får ikke den hjelp og støtte de trenger for å utvikle en homofil identitet, forklarer Langfeldt.

– Hvorfor utvikler de en tiltrekning til unge gutter?

– Ofte har de en god opplevelse når de er små som sitter igjen inni hodet. De blir så redde for å følge opp homofilien sin at når de kommer i puberteten tør de ikke tenke tanken på en jevnaldrende, da er det lettere å ty til unge gutter som er ufarlige og ikke truer med å avsløre eller utfordre den homofile identiteten deres, sier Langfeldt til Blikk Nett.

– Ikke et angrep på homofile

Flere av overgriperne Langfeldt har snakket med fornekter legningen sin og vil heller kalle seg pedofile, mens de som ikke har fornektet at de er homo likevel har holdt legningen skjult. – Den homofile identiteten dukker ofte opp tidlig, helt ned i femårsalderen. Negative holdninger fra foreldre og andre gjør at mange blir redde og fornekter den homofile identiteten sin og dermed utspiller den på små gutter i voksen alder, sier Langfeldt. Han påpeker at selv om dette kan virke som et angrep på homofile er det snarere et angrep på homofobien og et varsku på hvor avgjørende negative holdninger til homofili kan være. – Barn og unge må få et mye mer positivt forhold til homofili og det må være lov å uttrykke at man er homofil tidlig uten at det får konsekvenser. Overgriperne sier selv at hvis de hadde fått hjelp og støtte i ung alder så ville de ikke begått overgrep som eldre, sier Langfeldt. Han mener at det er på tide at homobevegelsen erkjenner at det ikke bare er heterofile som har en overgrepsproblematikk. – Første gang jeg henvendte meg til LLH fikk jeg som svar at de ikke hadde pedofile i sin gruppe. Men hva med de voksne som jeg jobber med som sier at de som barn hadde disse følelsene og forteller at det gikk galt fordi de ikke fikk hjelp, spør Langfeldt.

- Forsterker homofobe holdninger

Leder i LLH, Karen Pinholt, har ingen problemer med å erkjenne at overgrepsproblematikk ikke bare er en heterofil sak  og avviser heller ikke Langfeldts teori om at noen kan begå overgrep som følge av seksuell undertrykking. - Vi er selvfølgelig oppmerksomme på at det finnes både vold og overgrep blant homofile også. Problemet er Langfeldts måte å snakke som om alle maskuline homofile er potensielle overgripere, sier Pinholt. Langfeldt baserer teorien sin i stor grad på det han erfarer og ser i sin behandling av overgripere ved sin klinikk i Oslo. Noe Pinholt er veldig skeptisk til. - Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om hans forskningsmetoder, men ser at den har blitt kritisert ved flere anledninger. Han trekker konklusjoner basert på det han finner ut ved å behandle en veldig liten gruppe overgripere som har blitt dømt til å gå i behandling hos han, påpeker Pinholt. LLH-lederen mener Langfeldts måte å gå ut i media på ikke er heldig og at han nettopp bidrar til å forsterke homofobe holdninger ved å stigmatisere homofile på denne måten. - Budskapet hans er at vi må bort fra stigmatisering og homofobe holdninger, men likevel bidrar han til å skape og vedlikeholde de negative holdningene. Han må gjerne snakke om den lille gruppen og hva som har skjedd med dem, men ikke generalisere ut fra de funnene og si at alle maskuline homofile er potensielle overgripere. Det trenger vi ikke, sier Pinholt til Blikk Nett.