Homofrydpris til Christoforos Schuff

FRI Sør gir Homofrydprisen 2017 til Christoforos Schuff, tidligere prest i Den ortodokse kirke.

Publisert

FRI Sør har årlig delt ut en Homofrydpris. I år som i fjor blir prisen utdelt sammen med Skeiv Ungdom Sør og utdelingen skjer under Skeive Sørlandsdager.

I en pressemelding skriver FRI Sør og Skeiv Ungdom Sør:

Homofrydprisen er en ærespris som vi gir til personer eller organisasjoner som utøver en særskilt forskjell for homofile og/eller homofiles rettigheter på Sørlandet. Det er en pris som henger høyt og i år går den til en person som viser oss at noen kamper er verd å kjempe for. Selv om det kanskje koster, så er man nødt til å kjempe for det man vet er rett. Vinneren viser oss hvordan man kan være modig og stå for sine overbevisninger i vanskelige valg og situasjoner. Da denne personen ble gitt valget om å enten fortsette i sitt embete mot å slutte å uttale seg offentlig om homofiles rettigheter, eller å bli avskjediget, så ble valget å forlate sin stilling.

Et slikt mot er inspirerende og rørende. Og en slik uselvisk handling er kanskje spesielt viktig i disse dager hvor vi ikke lenger har luksusen å kun være en passiv tilskuer i den offentlige debatten, men hvor vi alle må ta standpunkt og kjempe for et inkluderende, likestilt og rettferdig samfunn der alle har lik verdi. Et samfunn hvor det er kjærligheten som råder.

Homofrydprisvinneren gikk inn i presteskapet med en tradisjonell holdning til kjønn og

ekteskapet, men endret etter hvert sitt standpunkt. Med dette viser vinneren oss at det både er mulig å endre holdning, og at det rom for refleksjoner som kan lede til endring på individnivå innenfor religionens rammer.

Årets homofrydprisvinner er den tidligere ortodokse presten, Christoforos Schuff.

For størst av alt er kjærligheten.

Hvem er Christoforos Schuff?

Fader Christoforos Schuff er en amerikansk-født ortodoks prest, som ble født i Sacramento i 1979. Hans opprinnelige navn er Christopher Michael Schuff. Han er gift og har tre barn.

Christoforos Schuff ble avsatt som prest i Den ortodokse kirke den 10. juli 2017.

Schuff er en aktiv deltaker i samfunnsdebatter som omhandler tro, kultur, rettferdighet og menneskerettigheter.

Han har i flere saker til støttet opp om romfolk i Norge. Han er opptatt av en bærekraftig og enkel livsstil, økologi og rettferdighet. Schuff har utdanning innen teologi, språk, musikk, historie og økologisk landbruk både fra Norge og Hellas.

I 2013 fikk han «Fokusprisen» for ditt engasjement for vanskeligstilte grupper.

I 2015 fikk han «Brobyggerprisen» for sitt arbeid med fattige.

I 2017 fikk han Ikkevoldsprisen, som deles ut til en person eller organisasjon i Norge som handler for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet.

23. august i år fikk han «Homofrydprisen 2017» under Skeive Sørlandsdager.

Kilde: Wikipedia