Årets homofrydpris ble i kveld delt ut under Skeive Sørlandsdager. Prisen gikk til Heidi Aune Solås som ifølge juryen er en god representant for mange personer på Sørlandet.

Juryens begrunnelse:
Før og spesielt i etterkant av Kirkemøtet i Kristiansand 3–8. april i år, opplevde LLH Sør som organisasjon og skeive, en enorm forargelse over Kirkemøtet mangel på vedtak i saken som gjaldt å tillate likekjønnede å vie seg i Den norske kirke.

Denne personen føler juryen uttrykker det veldig mange mener i denne saken. Avisinnlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen 21. januar i år og er signert ‘en vanlig kirkegjenger’:
«Engasjementet og argumentene har slått hardt i mellom to hovedfløyer. Bibelsitat, teologi, historikk, himmel og helvete, fortid og fremtid, frykt-scenarier for kirken, frykt-scenarier for de homofile, mange hvis og om og men!
Plutselig kom den store mannen Karsten Isachsen dettende inn i Vårt Land med en lengre artikkel, et sammendrag av en tale han hadde holdt, og temaet i avisen var «Kirken og de homofile». Han sa at kirken nå må be de homofile om unnskyldning!

Dette førte til invitasjon til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen sist uka. Og Karsten Isachsen satt der stor, traust, og dundrende rolig, men sterk, kraftfull og hele ham uttrykte tydelighet, og han snakket med hjertet.

Jeg forsto hva han sa og hjertet mitt applauderte! Så enkelt og direkte kan det sies! Er det noe mere å lure på?
• Jeg er så sliten av denne debatten, kampen, som har foregått oppe i tanke- og argumentasjonsland!
• Jeg blir provosert, fordi argumentene shakes sammen til en utrolig cocktail!
• Jeg blir usigelig trist, fordi unge homofile blir gående, og særlig kristne, med en stor byrde av skam og skyld, og frykt. De vet ikke hvor de kan gå og snakke om dette som er helt umulig å sortere alene.

Ja, så tungt blir det når de ikke vet å sette av seg børa noe sted, at livet orker ikke leves!
Og så sier Karsten Isachsen: «Kirken må be om unnskyldning, vi er medansvarlige til at de tar sine liv».
Og som deltager i kirkelige, kristelige menigheter og fora, sier jeg fra dypet av mitt hjerte til alle homofile som har møtt min uforstand, min taushet, min fortielse, min likegyldighet, min degradering, min uvilje til å forstå, mine ukloke ord, min uvilje til å sette meg inn i din situasjon, min avvisning, min fordømmelse, og kirken/menighetenes forkynnelse om skam og skyld; et uforbeholdent; UNNSKYLD!
For hvem er «kirken», som skal be om unnskyldning? Det er deg, meg – vi er kirken! Våre ledere, ja, men jeg har heller ikke lettet på disse menneskenes byrder ved å si høyt hva jeg mener. Takk til Karsten Isachsen.»

Homofryd-juryen mener årets prismottaker sammenfatter den egentlige meningen til flertallet av medlemmene i Den Norske Kirke, og prisen ble torsdag kveld tildelt den ‘vanlige kirkegjengeren’ Heidi Aune Solås.