Homofrydpris til Sex og sånn

Publisert

FRI Sør og Skeiv Ungdom Sør gir Homofrydprisen 2016 til sexolog Hanne Kro Sørborg og prosjektet Sex og sånn. Torsdag 25. august gikk startskuddet for årets Skeive Sørlandsdager. Fram til 28. august byr festivalen på en rekke arrangement og tilbud. På den offisielle åpningen ble det udelt årets Homofrydpris 2016. Årets pris er et samarbeid mellom FRI Sør og Skeiv Ungdom Sør. Prisen gikk til prosjektet Sex og sånn i Sogndalen kommune. Prosjektleder Hanne Kro Sørborg tok imot prisen. I begrunnelsen fra FRI Sør og Skeiv Ungdom Sør heter det:«Barn lærer sine fordommer og negative holdninger ovenfor andre mennesker av de voksne. Ungdommen er fremtidens voksne, noe som betyr at de holdningene ungdommen får er de som blir lært bort i neste generasjon. Derfor er det så viktig å få ungdommen til å tenke selv, åpne opp for at det de har lært i oppveksten kanskje ikke er det rette, tørre å si og stå for sine egne meninger, og ikke minst sette sine egne grenser. Songdalen kommune i Vest-Agder har arbeidet med å endre dette for de ungdommene som kanskje føler seg annerledes vært et tema over de siste par årene. Sex er hovedtema, men undertemaene er ting som sårende ord, betydningen av kjønn, identitet, seksuelle overgrep, sikker sex, normkritikk og mer til. Alt sammen tas opp med ungdommen i fokus, hvor det overordnede målet er å vise ungdommene at de ikke er alene. Uansett hvilken etnisitet, hvilken kjønnsidentitet eller hvilken seksuell orientering man har så har man noe til felles. Prosjektet Sex og sånn, finansiert av Fylkesmannen og Helsedirektoratet, har i tillegg til å få lokal oppmerksomhet også fått nasjonal oppmerksomhet. FRI Sør mener at dette tilbudet er ekstremt viktig for vår målgruppe i en liten kommune som Songdalen. I tillegg ser vi at dette tilbudet utfyller den manglende seksualundervisningen vi ser ved skolene rundt om i landet. Basert på dette har vi altså valgt å la årets Homofrydpris gå til Hanne Kro Sørborg, som er pådriveren bak dette prosjektet. Hanne Kro Sørborg er utdannet sexolog, har over ti års erfaring fra arbeid med utsatt ungdom og barnevern, og jobber som sexologisk rådgiver ved Songdalen kommune. I tillegg til sitt arbeid i Songdalen kommune har hun vist stor interesse for annet likestillingsarbeid i og utenfor Agder. Hun står også bak prosjektet «I Do Diversity». Prosjektet handler om å ta sjansen på å omfavne den man er, selv om man representerer to motsetninger. Ved å utfordre sine grenser vil en kunne se verden på en ny måte, og flytte grensene for andre.Takk til deg, Hanne Kro Sørborg, for å lede disse prosjektene og for å utfordre flere til å flytte grenser slik at verden kan bli bedre for flere. Og takk for alt du gjør for våre ungdommer.» Mer info: Skeive Sørlandsdager på Facebook