Homomaraton på Kirkemøtet

Publisert

Klokken måtte nærme seg 01.00 natt til søndag 6. april før Kirkemøtet avsluttet debatten rundt den vanskelige homosaken. De håpefulle våknet dessverre ikke til en løsning påfølgende morgen. Nå går saken tilbake til komiteen på kirkemøtet og et vedtak er ventet tirsdag 8. april. Kirkemøtets liturgikomité var ikke enstemmig i sin innstilling før plenumsdebatten. 11 av komiteens medlemmer mener det «ikke er tilstrekkelig grunnlag til å endre Den norske kirkes ekteskapsforståelse». Dette komitéflertallet slutter seg til mindretallet i Bispemøtet. Fem ønsker at Kirkemøtet skal «utarbeide en egen forbønnsliturgi for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede par», med tanke på behandling i Kirkemøtet neste år. Tre går inn for kirkebryllup for homofile og ber om «at arbeidet med en egen vigselsliturgi for likekjønnede par igangsettes», med tanke på behandling i Kirkemøtet 2015. Da startskuddet for plenumsdebatten gikk kl 19.30 lørdag kveld forelå det tre forslag fra komiteen.• Ikke utarbeide verken forbønns- eller vielsesliturgi.• Innføre forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap.• Innføre vielsesliturgi. I tillegg kom det to nye forslag i løpet av debatten, forslag som ønsker å finne et kompromiss.Teologiprofessor Harald Hegstad fra Oslo bispedømmeråd, Berit Espeset fra Stavanger bispedømme, May Lisbeth Hovlid Aurdal fra Møre bispedømme og Erling Birkedal fra Borg foreslo en forbønnsliturgi for likekjønnede par hvor kirken likevel fastholder kirkens tradisjonelle ekteskapssyn, mens Misjonshøgskolens rektor Bård Mæland lanserte er forslag om en forbønnsliturgi hvor kirken kan be for likekjønnet samliv. Denne liturgien skal dog ikke kobles til en spesiell ekteskapsforståelse.

Verdig og saklig debatt

Etter fem timer og utallige replikkvekslinger ble det tydelig at kirken er svært delt i forståelsen av hva en evangelisk-luthersk ekteskapsforståelse innebærer. Biskop Solveig Fiske er en av de som sloss for homoekteskap i kirka og i sitt innlegg i debatten om «Ekteskapsforståelsen i evangelisk-luthersk perspektiv» på Kirkemøtet konkluderte hun slik: «Tida er inne til full aksept av homofile og lesbiske sin kjærlighet gjennom å vedta liturgier som bekrefter at deres kjærlighet er gyldig kjærlighet.» Biskop Erling Pettersen på sin side snakket om at kirken må slå i hjel skammens mur som mange lhbt-personer har måttet stange hodet i. Norges Kristelige Studentforbund ønsker at homofile skal kunne gifte seg i Den norske kirke og forbundets leder, Sara Elisabeth Skreppedal Moss fulgte debatten fra bakerste rad i Kristiansand.– Som tilstedeværende opplevde jeg debatten som overraskende verdig og overraskende saklig, i hvert fall de tre første timene, sier Skreppedal Moss til Blikk Nett. At homovigsel er et tema som engasjerer er hevet over en hver tvil. Det var mange innlegg og replikker i løpet av debatten.– Debatten varte i fem timer og det er klart at det skjer noe med temperaturen i løpet av så mange timer og folk var slitne og trøtte mot slutten. Det som overasket meg var at så mange tok til orde for å gjøre vielse av likekjønnete par til et voteringstema. Dermed går man lenger en kompromisset som ble vedtatt på Bispemøtet, og på tirsdag skal man altså stemme over tre forslag, innføring av vielsesliturgi, innføring av forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap eller ingen av delene. Skreppedal Moss ønsker ikke å spå utfallet av Kirkemøtet kommende tirsdag.– Jeg blir veldig overrasket hvis det ender med et flertall for vigsel på Kirkemøtet. Jeg tror det er et flertall som går inn for forbønn. At biskoper som Solveig Fiske og Erling Pettersen så tydelig ga sin støtte til lhbt-par på Kirkemøtet var en sterk opplevelse.– Det betyr veldig mye for meg. Det er både frigjørende og forløsende å høre biskopene snakke med så klare ord, avslutter Sara Elisabeth Skreppedal Moss. Det er ventet et vedtak om forbønns- og vielsesliturgi tirsdag 8. april.