Homopar kan nå gifte seg i kirken.

Homopar kan nå gifte seg i kirken.

Publisert

Homopar kan nå gifte seg i kirken. Men sannsynligvis vedtar Kirkemøtet to vigselsliturgier og ikke én felles for hetero- og homopar.

Kirkemøtet vedtok i 2016 at det skal utformes en liturgi for likekjønnede i Den norske kirke. I Trondheim 25.–31. januar skal Kirkemøtet diskutere hva slags nyanser i vigselsliturgien som skal gjelde for homopar.

Åsmund Aksnes i Åpen Kirkegruppe er godt fornøyd med forslaget for likekjønnede par.

– Et par eksempler på nyansene i liturgien som jeg kan nevne, er at det vil bli brukt «to personer» i stedet for «mann og kvinne» og «paret som skal vies» i stedet for «brudeparet». «Til mann og kvinne skapte han dem» og slike fraser blir også mindre aktuelt i en likekjønnet sammenheng, sier Åsmund Aksnes, leder i Åpen Kirkegruppe.

Reservasjonsrett for prester

Selv om det ikke blir én felles vigselsliturgi, vil heterofile par også kunne bruke den nye kjønnsnøytrale liturgien hvis de ønsker det.

I forslaget til ny vigselsliturgi er det også føyd til et tillegg slik at prester som ønsker å reservere seg mot å vie likekjønnede, skal kunne ha mulighet til det. Særlig i konservative bispedømmer på Sørlandet og Vestlandet vil dette bli aktuelt, mener Aksnes.

– Vi har delte meninger om reservasjonsretten innad i Åpen Kirkegruppe også. Men vi har landet på at det bør tillates.

Kanskje i februar

Selv om Åpen Kirkegruppe er godt fornøyde med forslaget som skal gjennomgås, er det er fortsatt noen tema Aksnes håper å få klarhet i før den nye liturgien vedtas.

– Det vi syns er uklart er om presten eller vigsleren har en avgjørende rett om selve liturgien skal tas i bruk i menigheten. Vi ønsker også å tone ned den maskuline tonen litt, ved å ha «i skaperens, frigjørerens og livgiverens navn» som et tillegg etter «i faderens, sønnens og den hellige ånds navn». Det er mest tekniske ting som gjenstår nå, men vi håper selvfølgelig at våre merknader blir tatt hensyn til.

Dersom forslaget vedtas, vil det første homobryllupet kunne finne sted ganske raskt. Kanskje allerede i februar, men dette er foreløpig usikkert.

Bryllup med bismak

Rebekka Milde (21) fra NRK-serien «Ut av skapet» har alltid drømt om et hvitt bryllup, men føler seg ikke velkommen til å gifte seg i kirken – heller ikke med ny liturgi.

– Vi er fortsatt en minoritet, og hvis det hadde vært én felles liturgi for alle, så ville det vært reell likestilling. To vigselsliturgier bidrar også til å opprettholde skillet mellom heterofile og homofile i kirken, sier Milde.

– Og selv om jeg også respekterer prestenes rett til å reservere seg mot å vie homofile, synes jeg det er fryktelig dumt at det er slik. Uten reservasjonsretten hadde det blitt mye mer åpenhet.

Les mer om Kirkemøtets forslag til vigselsliturgi og reaksjonene det har fått i Blikks januarnummer.