Homser vet mye om hiv

Publisert

Menn som har sex med menn har stor kunnskap om hiv og aids viser undersøkelsen EMIS. Undersøkelsen EMIS, som er verdens hittil største undersøkelse av menn som har sex med menn, er utført av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Helseutvalget i samarbeid med 38 europeiske land. Resultatene som nå blir offentliggjort, er smakebiter fra arbeidet. Rapporten blir ferdig om et års tid. I tillegg vil hvert av de 38 landene komme med nasjonale rapporter. Noen hovedfunn fra deltakere som bor i Norge viser at 94,2 prosent av de homofile som deltok oppviste store kunnskaper om hiv.– Det er bra, men det er ikke noen bombe. Kunnskap alene hjelper ikke. Det har vi sett, sier Rolf Angeltvedt i Helseutvalget til Blikk Nett. – Disse funnene sier noe om hvem som har deltatt. De som lever skjult, som er bifile eller ikke har en profil på homonettsteder, er ikke nødvendigvis de som svarer på slike undersøkelser. Jeg tror respondentene er de som er trygge og selvidentifiserende homoer, sier Angeltvedt og viser til at 72,3 prosent av respondentene svarer at de er åpne homofile. Hivtestaktiviteten blant deltakerne i studien er høy. Nær en tredel hadde tatt hivtest i løpet av det siste året.– Vi vet ikke om det er de riktige folkene som tester seg. Når vi får en oversikt over hvordan utvalget ser ut i forhold til sexvaner, usikker sexadferd og kobler det opp mot hivtesten, så vil vi se om vi fanger opp de som faktisk har usikker sex og mange sexpartnere. Det er ikke sikkert at internettundersøkelser av denne typen klarer å fange opp den gruppa. EMIS-undersøkelsen ble foretatt i tiden juni-august 2010, og deltakerne svarte på spørsmålene via nettet. I Norge har 2159 menn svart på undersøkelsen og jennomsnittsalderen var 31 år.– Denne rapporten skal danne grunnlaget for satsingen til myndighetene fremover og bygge kunnskap om hvordan Norge ligger an i forhold til resten av Europa. Det er nesten 200 000 menn som har svart på undersøkelsen, så det er et stort utvalg.

Regionale forskjeller

Undersøkelsen avdekker regionale forskjeller. I vesteuropeiske land, som Storbritannia, Frankrike, Sverige, Norge, Belgia og Nederland, opplyser to av tre av de spurte at de er åpne om sin seksualitet, mot én av fire i østeuropeiske land, Bosnia-Herzegovina, Makedonia, Moldova, Serbia, Romania, Kroatia, Tyrkia, Litauen, Ukraina og Hvitrussland. Mest fornøyd med eget sexliv er de spurte i Spania, Belgia, Sveits, Nederland og Frankrike, mens i Bosnia‐Herzegovina, Makedonia, Kroatia, Kypros, Hviterussland, Ukraina, Estland, Serbia, Russland og Ungarn er under halvparten fornøyde.