Hurtigtest for hiv

Publisert

En hurtigtest er like sikker som en vanlig hivtest. Fordelen er at du får resultatet av testen i løpet av sekunder. Testen er for menn som har sex med menn og er gratis. Du kan teste deg på kveldstid ved flere klinikker i landet. Tirsdag 28. august starter Olafiaklinikken i Oslo med hurtigtest. Det er bedre å vite hvilke hivstatus du har. Tester du negativt slipper du mange bekymringer for egen helse. Tester du positivt får du nødvendig oppfølging for å forebygge alvorlig sykdom knyttet til hivinfeksjonen. Hurtigtesttilbudet er foreløpig et tidsbegrenset prosjekt finanisert via tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og er å finne i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Sindre Ringvik, assisterende seksjonsleder ved Olafiaklinikken, ser frem til å starte hurtigtesttilbudet.– Fordelen med hurtigtester er jo at man får svar umiddelbart, sier Ringvik til Blikk Nett. – Et annet viktig aspekt er at vi legger hurtigtesttilbudet til en tid på døgnet hvor folk har mulighet til å komme å teste seg. Tar man en ordinær hivtest må man vente en uke på svar, og blir bare kontaktet hvis prøven er positiv.– Da får man ikke snakket med pasienten om det negative prøvesvaret, og hva det egentlig var et prøvesvar på. Har pasienten vært i en risikosituasjon? Har vedkommende bare hatt flaks? Med hurtigtesten får vi anledning til å snakke om strategier som er valgt. Vi ser at en del nydiagnostiserte hivpositive har testet seg en eller flere ganger tidligere, men da har vi altså ikke snakket med dem om det negative prøveresultatet, sier Ringvik til Blikk Nett.

Slik gjennomføres hurtigtesten

Hivtesten foregår ved at du får et stikk i fingeren. Bloddråpen blandes med kjemikalier og påføres testen. Det tar kun noen sekunder før svaret er klart. Svaret er like sikkert som en vanlig blodprøve. I en innledende samtale vil du få vite at en hivtest gir omtrent 80 prosent sikkert svar to til tre uker etter eventuelt smittetidspunkt. Først etter tre måneder vil testen gi 100 prosent sikkert svar. Du vil også få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha til testen. – Det kan virke hurtig og brutalt å få svaret på så kort tid. Men samtidig kan det være behagelig for mange å få klarlagt svaret så tidlig som mulig, for så å ta utgangspunkt i svaret man får. Hver gang jeg setter opp en hurtigtest er jeg forberedt på at den kan være positiv. Derfor snakker jeg med pasienten på forhånd om hvilke strategier de har brukt for å finne ut om de vil takle et positivt prøvesvar. Hvis ikke er det kanskje ikke en hurtigtest de skal ta. Da tar vi heller en vanlig test og snakkes igjen om en uke. Slike ting klarlegger vi før testen settes opp. Under hurtigtesten vil man samtidig få tilbud om å teste seg for andre seksuelt overførbare infeksjoner som syfilis, hepatitt, klamydia, mykoplasma og gonoré.– I gruppen menn som har sex med menn er det en stigning i andre seksuelt overførbare sykdommer. Men jeg ønsker ikke å være med på å tegne et bilde av dem som slappere enn heterofile med tanke på seksuelt overførbare sykdommer. Men de reiser mer, antall partnere har muligens økt en del, og så er det en liten gruppe med et høyt smittepress så sjansen for å møte en som har gonoré er større i dette miljøet enn i det store heteromiljøet. Olafiaklinikken åpner dørene for hurtigtesttilbudet tirsdag 28. august.– Da kan man komme å teste seg fra kl 15.30 til 19.30. Hurtigtesttilbudet har åpent hver tirsdag frem til 17. desember, sier Sindre Ringvik til Blikk Nett. Helsepersonell har taushetsplikt og du har krav på konfidensiell behandling. I forbindelse med testen kan du få svar på spørsmål om sikrere sex og informasjon om hvordan hiv smitter. Du har også anledning til å ta opp andre spørsmål om seksuelle utfordringer, seksuell identitet, samliv og relasjoner.

Her kan du teste deg:

helsenorge.no