Hva er viktig for deg?

Publisert

LLH lanserer en ny undersøkelse blant lhbt-personer i Norge. – Vi vil være en organisasjon som er viktig og relevant for alle skeive der ute, da trenger vi å vite hva de er opptatt av, sier leder Bård Nylund. – Vi har hatt levekårsundersøkelser som forteller oss hvordan skeive i Norge har det, men vi har aldri spurt om hva de brenner for, om hva som er viktige for hver enkelt. Det ønsker vi å gjøre, sier LLH-leder Bård Nylund. LLH har sammen med designfirmaet Fossland og Foss og utviklingsbyrået WJA satt i gang en researchprosess blant medlemmer og ikke-medlemmer. Målet er å lage nye digitale ressurser og tilbud som svarer på de behovene og ønskene lhbt-personer i Norge har. Gjennom en rekke intervjuer har de lyttet til en rekke mennesker fra ulike steder i landet, i ulike aldersgrupper og i ulike livssituasjoner I intervjuene har LLH spurt hvordan folk ser på sin egen identitet, hvordan de ser på LLH, hvilke utfordringer de har som skeiv i hverdagen, hva de brenner for og kanskje aller viktigst hva de ønsker seg av LLH. Utvalget i undersøkelsen har forsøkt å favne bredt.– Vi har intervjuet folk som akkurat har vært ute av skapet og folk som har vært ute lenge. Mennesker som kom til Norge da de var barn og noen som akkurat har kommet hit. Vi har hørt på fortellinger fra folk som har fått barn og folk som absolutt ikke kunne tenkt seg å få barn Kunnskapen fra intervjuene har lagt grunnlaget for en undersøkelse som LLH nå sender ut til resten av den skeive befolkninga. Nylund lover at alle svarene vil få betydning for LLHs videre veivalg i tida fremover– Det du forteller oss skal vi bruke. Vi skal bruke det både til å lage en nettside som er nyttig for målgruppa vår, vi skal dele kunnskapen vi får og vi skal ta den med oss inn i våre beslutningsorganer og vektlegge den i valg av retninger for organisasjonen videre LLH vil være en moderne og slagkraftig organisasjon som er aktuell og viktig for målgruppa.– Som den største på feltet ser vi at vi har et ansvar for å lytte til alle der ute. Derfor spør vi nå skeivinger og støttespillere i hele Norge hva de ønsker seg fra oss, forklarer leder Bård Nylund og lover at resultatene fra undersøkelsen vil bli tilgjengelig for alle i ettertid Undersøkelsen vil pågå i om lag to uker fremover. Svarene er anonyme og undersøkelsen tar circa 3 minutter. Svarene vil ha direkte innvirkning på LLHs veivalg for fremtiden.

Undersøkelsen finner du her:

https://wja.no/s/llh/