Hva gjør politikerne?

Publisert

Onsdag 31. oktober arrangerer Skeivt Studentforum, LLH Oslo og Akershus og Skeiv Verden debatt på Litteraturhuset om hatkriminalitet mot skeive. Skeivt Studentforum og LLH OA inviterer nok en gang til debatt under konseptet Skeiv seminarrekke, denne gangen i samarbeid med Skeiv Verden. I morgen er det Oslo kommunes politikere som skal stilles til veggs. Initiativet til debatten kommer i kjølvannet av en rekke medieoppslag hvor skeive har fortalt at de har blitt utsatt for hatkriminalitet på grunn av deres legning eller kjønnsuttrykk.– Det har vært episoder både øst og vest i Oslo som viser hvordan skeive har blitt utsatt for trakassering, blitt truet, spyttet på og banket opp. Situasjonen er uholdbar, sier Hans Heen Sikkeland, leder av LLH Oslo og Akershus.Men hvilken rolle kan politikere spille for å forebygge slik kriminalitet? Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, mener at politikere helt klart har et ansvar.– Debatten gir en anledning til at politikerne i byen møter folket ansikt til ansikt for å diskutere tematikken.Politikerne i panelet er som følger:Tone Tellevik Dahl (Ap), leder for Helse- og sosialkomiteen i bystyretØystein Sundelin (H), leder for Kultur- og utdanningskomiteen i bystyretJulianne Ferskaug, (V), representant i Kultur- og utdanningskomiteenNora Mehsen sitter i styret til Skeivt Studentforum og mener at samarbeid mellom det offentlige og skeive organisasjoner er avgjørende for å kunne forebygge.– Hvordan kan det frivillige, organisasjonene og det offentlige jobbe fremover for å ta byen tilbake for hele Oslos befolkning?, spør Mehsen.For å kunne diskutere veien frem til et slikt samarbeid består panelet derfor også av sentrale lhbt-personer. Hans Heen Sikkeland og Susanne Demou Øvergaard sitter i panelet, i tillegg til Oddvar Thorbjørnsen, prosjektleder for LLHs Rosa Kompetanse justis.Leder av Skeiv Ungdom, Åshild Marie Vige, styrer ordet i debatten. Arrangementet er gratis og åpent for alle.Litteraturhuset, 2. etasje i Amalie Skram, kl 18 - 20.