Hva nå Bent Høie?

Publisert

– Jeg stiller spørsmålstegn ved helse- og omsorgsministerens politiske vilje og utøvelse av nødvendig lederskap i kampen mot hiv, skriver Dan-Henning Ness. TV 2-nyhetene hadde 12. mars en reportasje om PrEP. Der kom det fram at Helsedirektoratet skulle komme med en anbefaling i april måned om en eventuell innføring av PrEP som tiltak i kampen mot hiv i Norge. 14. april fulgte TV 2 opp saken og intervjuet helse- og omsorgsminister Bent Høie. Bent Høie ville ikke bekrefte om det er aktuelt å innføre PrEP i Norge. Helseministeren sier at spørsmålet nå blir vurdert av Folkehelseinstituttet, og at Helse- og omsorgsdepartementet avventer deres vurdering. Dette er feil, og jeg regner med at dette bare var en "forsnakkelse" og ikke mangel på oversikt i saken. Det er Helsedirektoratet på bestilling fra hans eget departement som har ansvaret for denne vurderingen. Videre fremkommer det av reportasjen at helse- og omsorgsministeren er usikker på om PrEP er et godt nok verktøy i kampen mot hiv. La meg bare slå det fast en gang for alle: Diskusjonen om PrEP er et effektivt tiltak i kampen mot hiv er over. Dette underbygges av alle studier, og praktiske erfaringer gjort med PrEP som forebyggende tiltak. Argumentet hans er at han opplever at vi står overfor at dilemma. Dette fordi vi i Norge ser en økning i andre kjønnssykdommer, som for eksempel gonoré, og at PrEP ikke er et legemiddel som beskytter mot disse. Så avslutter han med det gode gamle pro-kondom budskapet om at vi har et tiltak som er gratis/billig og mer eller mindre tilgjengelig over alt - og som beskytter mot både hiv og andre kjønnssykdommer. Jeg vil hevde at helseministeren ikke står i et dilemma, men at han står i en unik posisjon til å kunne utøve politisk vilje og lederskap i kampen mot hiv i Norge. Uavhengig av tiltak som iverksettes i kampen mot hiv må norske helsemyndigheter jobbe parallelt med å forebygge andre kjønnssykdommer. Vi må se seksuell helse under ett, og vi må i enkelte tilfeller jobbe i to spor på samme tid. Norsk folkehelseinstitutt understreker at det er nødvendig med et mangfold av virkemidler skal en klare å redusere hivinsidensen i de mest utsatte gruppene, og at PrEP er et slikt tiltak. De anerkjenner med andre ord at medikamentelle forebyggingstiltak vil kunne få økendebetydning også i Norge. Dette i tråd med Verdens Helseorganisasjons anbefaling om å gjøre PrEP tilgjengelig for alle som har behov for det. Flere land har allerede innført PrEP som et ordinært forebyggende tiltak, norske infeksjonsleger anbefaler PrEP, alle de store hiv-forebyggende organisasjonene i Norge har sagt ja til PrEP. Men helse- og omsorgsminister Bent Høie ser likevel ut til å tviholde på kondomet som det eneste saliggjørende tiltaket. Ut i fra dette stiller jeg spørsmålstegn med helse- og omsorgsministerens politiske vilje og utøvelse av nødvendig lederskap i kampen mot hiv. Inntil PrEP blir innført i Norge vil jeg ansvarliggjøre helse- og omsorgsminister Bent Høie og norske helsemyndigheter for hvert nytt tilfelle av hiv i de mest utsatte gruppene. Dan-Henning Nesshiv-aktivisten.com