Hva nå LLH?

Publisert

– I dag har LLH-lederen administrativt ansvar for ansatte og for et stort budsjett. Samtidig krever stillingen en som kommuniserer godt og kan inspirere. Det er nesten så man stiller umulige krav, sier leder i LLH Oslo og Akershus, Espen Ophaug, til Blikk Nett. – Men vi må ha en leder som er synlig. En som er i stand til å inspirere til frivillig innsats i alle ledd i organisasjonen. Alle LLHs arbeidsoppgaver gjør at store deler av dagen til en leder går med til praktisk kontorarbeid. Derfor mener jeg LLH burde opprette en generalsekretær. Men den diskusjonen jobber vi allerede med, sier Ophaug.  

– Hvilke utfordringer bør LLH legge vekt på i tiden som kommer?– Helse og levekår er etter mitt syn noe av det viktigste LLH kan jobbe med. Det er et felt som er essensielt for LLH. Vi ser også at det er store utfordringer innenfor både hivfeltet og psykisk helse, og ikke minst innen eldresektoren. – LLH må bli enda tydeligere på at skolen er den arenaen hvor vi når absolutt alle. Det er viktig med et antidiskriminerende perspektiv i undervisningen slik at vi verner om absolutt alle som faller utenfor den stereotype normen, påpeker Ophaug.

– Sats lokalt

LLH har det siste året opplevd et fall i medlemsmassen, men i Rogaland har de hatt en økning i antall medlemmer og har hatt god oppslutning om sine arrangementer. Arve Andersen, leder i LLH Rogaland, har klare meninger om hvilke utfordringer LLH står overfor, og hvilke egenskaper en ny leder bør ha.– Men jeg vil først og fremst protestere mot den påståtte krisen i LLH. Det er lenge siden man var avhengig av én person i LLH, sier Arve Andersen til Blikk Nett. – Det er selvfølgelig negativt at Karen Pinholt går av midt mellom to landsmøter, men vi har en godt fungerende stab og et godt fungerende sentralstyre og ikke minst et meget godt fungerende landsstyre bestående av kompetente mennesker fra lokallagene.

– Hva bør LLH legge vekt på i tida som kommer?

– Det er i lokallagene at de viktigste utfordringene til LLH ligger. Det er lett å se seg blind på at man ikke lenger har den store kampsaken, men det er i lokallagene at den daglige kampen foregår. Vi arrangerer fester, kafeer og lavterskeltilbud for både medlemmer og ikke-medlemmer, og vi driver informasjon på skoler og en rekke andre aktiviteter.

– Er du enig i at LLH trenger en generalsekretær?

– LLH har hatt en diskusjon om generalsekretær i mange år, og vi fikk et vedtak på siste landsmøte at vi i denne perioden skal utrede det nærmere. Jeg mener det er veien å gå i den forstand at det vil frigjøre den valgte politiske lederen, slik at lederen kan ha fokus på politisk arbeid mens generalsekretæren kan ha fokus på praktiske ting i organisasjonen.

– Hvilke egenskaper bør en LLH-leder ha?

– De viktigste egenskapene jeg tenker en leder må ha, er å være synlig og være tilgjengelig for media. Lederen må ha kjennskap til det som skjer på lokalt plan, og være engasjert i akkurat det. LLH skal ha lokallagene som satsingsområde i denne perioden. Det ble vedtatt på landsstyremøtet i Trondheim nylig. Det i seg selv viser at LLH ikke er en organisasjon i krise, mener Arve Andersen.

– Må ha noe å melde

Nestleder Torill Jørgensen Frøise i LLH Bergen og Hordaland mener det er viktig å ha en sterk politisk leder. En som kan fronte de politiske sakene og få dem fram i mediene.– Og da er det først og fremst viktig å ha noe å melde. Det er ikke noe stort poeng i å bare synes. En stund syntes vi veldig i mediene, men vi sa ikke så mye, vi bare syntes. Nå har vi fått mye av det administrative på plass, så jeg tenker at tida er inne for en sterk politisk leder. En som ikke er redd for å uttale seg upopulært, og en som tør å ta tak i ting.

– Bør LLH få på plass en generalsekretær?

– Ja, jeg støtter det forslaget. Det vil gi lederen rom til å konsentrere seg om det politiske.

Transperspektivet

Espen Evjenth, leder i Skeiv ungdom mener den neste lederen bør ha politisk styrke nok til å få LLH på banen.– Det må være en person som har erfaring fra lokallag og sentralt i organisasjonen. – Diskusjonen om LLH bør ha en generalsekretær eller ikke, har jeg ikke tenkt å blande meg inn i, sier Evjenth.

– Har LLH tatt på seg for mye ved å omfavne skeiv og trans?

– Skal man slutte å se på sammenhengen mellom kjønn og seksualitet, så betyr det at man går bakover i tid. Det å være homo er å bryte med kjønnsrollene og forventingen til kjønn, og der ser jeg en åpenbar link til transperspektivet. Jeg tror man kan oppnå mye ved å jobbe sammen.

– Hvilke utfordringer bør LLH legge vekt på i tida som kommer?

– Norske myndigheter må snakke med sine samarbeidsland når det gjelder adopsjon, slik at likekjønnspar kan få muligheten til å adoptere. I tillegg synes jeg det er viktig å jobbe for at folk skal få være den de er, der de bor.