– Hvor er homoorganisasjonene?

Publisert

Sara Mats Azmeh Rasmussen føler seg ignorert av homoorganisasjonene i kampen for å få Islamsk Råd Norge til å ta et klart standpunkt i spørsmålet om dødsstraff og homofili. Sara Mats Azmeh Rasmussen drar en dag i september til Oslo og Islamsk Råd Norge (IRN) for å levere et brev der IRN oppfordres til å ta et prinsipielt og klart standpunkt i spørsmålet om homofiles rett til liv.– Jeg har bestemt meg for å levere brevet personlig. Da blir det mer forpliktende og det viser alvoret i denne saken, sier Azmeh Rasmussen til Blikk Nett. – Jeg har orientert IRN om datoen for og hensikten med besøket gjennom en E-post til rådet og en tekstmelding til generalsekretær, Mehtab Afsar. Det er ikke første gang Azmeh Rasmussen forsøker å komme i dialog med IRN. I februar i år gjennomførte hun en sitteaksjon utenfor IRNs lokaler i Calmeyers gate i Oslo, noe som medførte trusler om vold. Aksjonen førte ikke frem. I sommer dro hun til Dublin og Fatwarådets årsmøte hvor hun aksjonerte for å kreve avkriminalisering av homofili. Som aksjonist har hun stått alene, både her hjemme og i Dublin i sommer, og det har kostet.– Jeg har ikke tidligere ønsket å kritisere homoorganisasjonene i Norge. Jeg har hele tiden sagt at de gjør en bra jobb, og at det finnes mange måter å forvare homofiles rettigheter på, sier Azmeh Rasmussen til Blikk Nett. I forkant av aksjonen i Dublin var hun i kontakt med LLH, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden og foreslo en felles markering under Fatwarådets årsmøte.– Jeg kan gjenta det: De gjør en bra jobb på mange områder. Men jeg synes de er veldig passive og tause når det gjelder å forsvare rettighetene til homofile med minoritetsbakgrunn, og da særlig muslimer i Norge, sier Azmeh Rasmussen som tror det kan være mange årsaker til det. – De er vant til å ha Frelsesarmeen og de kristne som sine motstandere, og er komfortabel med det. Når kritikken gjelder en minoritetsgruppe, ikke bare muslimer, føler de kanskje at de mangler kunnskap om disse miljøene og deres religion, og er redd for å bli stemplet som fremmedhatere.  

Mangel på respekt

Azmeh Rasmussen har fulgt saken om IRN og dødsstraff tettere enn de fleste, og er opprørt over motstanden hun føler hun møter fra homoorganisasjonene i Norge.– Jeg synes jeg har blitt behandlet på en helt uverdig måte av LLH, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden. Uenighet i metoder kan jeg helt fint tåle, og det er ikke det som er problemet. Måten de behandler en homoaktivist på, som har viet all sin tid og helse for en sak, er krenkende og viser en total mangel på respekt, sier hun og forteller at LLH ble informert om aksjonsplanene i Dublin mange måneder før avreise. – Svaret jeg omsider fikk fra LLH-leder Bård Nylund var at LLH kunne støtte de politiske endringene som ønskes oppnådd. Altså ikke aksjonen, eller meg eller metoden. Fra Skeiv Ungdom fikk jeg et uformelt svar fra tidligere leder Espen Evjenth om at Skeiv Ungdom ikke kunne delta. Utover det fikk hun ikke noen ytterligere forklaring selv om hun ba eksplisitt om det.– Jeg ble totalt ignorert. Nå anser jeg meg ikke lenger som del av det organiserte homomiljøet i Norge, sier Azmeh Rasmussen til Blikk Nett. Skeiv Verden var også utilgjengelige, men etter flere purringer fra Rasmussen kom det likevel et svar.– Jeg fikk et brev fra styret i Skeiv Verden hvor de forklarte at de egentlig hadde tenkt å støtte aksjonen, men at jeg som person er umulig å samarbeide med. Det var et sjokk. Jeg ble sykemeldt etter det.

– Blir du oppfattet som Islamkritisk?

– Ja. Men det er jo fullstendig urimelig. Jeg har til og med skrevet kronikk sammen med Mohammad Usman Rana, en konservativ muslim og tidligere leder av Islamsk Studentsamfunn. Vi klarte å samarbeide. Men et samarbeid med LLH eller Skeiv Ungdom går altså ikke. Det er merkelig. Nå er hun i gang med nok en runde med Islamsk Råd Norge.– Jeg gir meg ikke. Hvis vi ikke løser denne teologiske striden om homofili og dødsstraff så kommer aldri homofile muslimer til å klare å kjempe for sine rettigheter på en skikkelig måte.  

Utfordrende kommunikasjon

LLH-leder Bård Nylund sier i en kommentar til Blikk Nett at organisasjonen respekter Azmeh Rasmussen.– LLH har stor respekt for Sara Mats Azmeh Rasmussens initiativ og arbeid med å ta tak i disse problemstillingene, sier Nylund til Blikk Nett. – Jeg har forståelse for at Azmeh Rasmussen har opplevd kommunikasjonen med LLH som utfordrende. Men jeg vil da gjerne påpeke at det nok har vært utfordrende den andre veien også, avslutter Bård Nylund.