– Hvordan kan jeg være en god antirasist?

FRI Oslo og Akershus starter opp antirasistisk utvalg.

Publisert

FRI OAs Kaja Glenne Lund er hovedinitiativtaker til lokallagets nystartede antirasistiske utvalg. FRI OA har opprettet utvalget for å få på plass antirasistiske retningslinjer.

– Og for å få mer klarhet i hvordan man gjør antirasisme i praksis, forteller Kaja Glenne Lund til Blikk nett.

– Vi ønsker å bli bedre på antirasisme og ser et klart behov for dette i organisasjonen vår. Vi opplever at antirasistiske tiltak er noe som mangler i FRI per dags dato, og nettopp derfor ønsker vi fram mot neste års landsmøte å kartlegge behov og konkrete tiltak, sier hun.

Ifølge Glenne Lund er det viktig å ta i betraktning at det finnes mange typer rasisme som retter seg mot en rekke ulike grupper, og at det må skapes tiltak som kan brukes mot alle typer rasisme.

– Selv om Skeiv Verden gjør en glimrende jobb, så vet vi at vi ikke når godt nok frem til for eksempel doble minoriteter. For at vi skal bli en organisasjon som favner alle, så må vi også legge til rette for at absolutt alle kjenner seg beskyttet, sier hun.

Seminar med RFSL

Per juni 2017 er utvalget såpass nytt at Glenne Lund og FRI OA ikke vet hvorvidt de ønsker å starte en kampanje, arrangere workshops eller andre tiltak. For å finne ut av dette arrangerer de derfor seminaret RasismeFRI organisasjon i august.

– RFSL kommer fra Sverige for å bistå oss og da blir det intern skolering. Utover høsten blir det nok klarere hva slags form vi får på det antirasistiske arbeidet vårt, sier hun.

For Glenne Lund er dette en fanesak fordi hun mener det er ekstremt viktig at det i tiden fremover skapes en stor og sterk bevegelse som klarer å ta vare på alle som trenger det.

–Vi lever i en verden med stadig flere angrep, mer splittelse og større forskjeller mellom folk. Det er bare å se på Fredrikstad, hvor nazistene har fått lov til å holde en demonstrasjon mot homofile den 29. juli …

Mange forskjellige identiteter

Å skape en stor og bærekraftig organisasjon handler om å anerkjenne at kampen ikke bare dreier seg om det å være homofil versus heterofil, mener Glenne Lund.

– Vi består av så utrolig mange forskjellige typer identiteter, og det å være skeiv er bare én av dem. Antirasistisk arbeid handler om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og tydeliggjøre at det er nettopp det det er, sier hun. Formålet med utvalget er å skape et verktøy til medlemmer og aktivitetsgrupper, slik at de kan bidra til å gjøre antirasisme i praksis, forteller hun.

– Det er viktig for meg at de som sitter i utvalget og skal jobbe videre med dette får bidra med det de har lyst til å jobbe med, og at vi får brukt kompetansen vår på best mulig måte. Antirasistisk arbeid har blitt en viktig sak for FRI OA. Vi fremmet noen forslag med sterkere antirasistisk fokus under fjorårets landsmøte, men landsmøtet mente da at interseksjonalitet var dekkende nok. Nå krysser vi fingrene for at vi får konkretisert en god antirasistisk plan frem mot landsmøtet i 2018, sier hun.