Med kampanjen Si ifra skal LLH sette hatkriminalitet på norgeskartet, bokstavelig talt.

Eirik Aimar Engebretsen er nyansatt juridisk rådgiver i LLHs Rosa Kompetanse-team, og tar over etter Oddvar Thorbjørnsen Faltin. En av oppgavene til Engebretsen er å videreføre hatkriminalitetskampanjen Ikke finn deg i det.
– Jeg kom inn på et tidspunkt hvor det meste var planlagt og prosjektet var godt i gang. Enn så lenge har jeg tenkt at jeg ikke skal mene så mye, men jobbe videre med kampanjen, få budskapet ut og sørge for at kampanjen blir et verktøy i kampen mot hatkriminalitet, sier Eirik Aimar Engebretsen til Blikk Nett.

LLH har i lengre tid jobbet for å sette hatkriminalitet på kartet fordi denne typen kriminalitet kun kan bekjempes dersom man vet om det. Det fordrer at alle vet om sine rettigheter til å ferdes fritt som den de er, og politiet må kunne gjenkjenne hatkriminalitet og ta det på alvor.

I den anledning lanserte LLH og Rosa Kompetanse nylig Si ifra, en ny utgave av hatkriminalitetskampanjen.

På kampanjesiden ikkefinndegidet.no kan de som har opplevd hatkriminalitet selv merke av på norgeskartet hvor hendelsen fant sted.
– Målet med denne nye utgaven er at vi skal kunne telle hendelser ut ifra markeringene i kartet. På den måten kan vi også måle effekten av kampanjen og se om vi faktisk når ut til de vi vil nå, sier Engebretsen.

Hva er hatkriminalitet?
Hatkriminalitet defineres som straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av hat eller negative holdninger til en persons etnisitet, religion og livssyn, homofil orientering og/eller nedsatt funksjonsevne. Dersom man kan bevise et slikt hatefullt motiv, vil dette kunne medføre at en eventuell straff blir enda strengere.

Hatkriminalitet angår alle
– Man kan bli utsatt for vold og trakassering fordi noen tror du er skeiv. Det dekkes også av loven mot hatkriminalitet og det er tilfeller LLH også vil høre om. I tillegg har vi de som observerer hatkriminalitet og som ikke tør eller orker å engasjere seg.

Engebretsen mener det er viktig å bevege seg bort fra offerbildet som ofte får stort fokus i saker som handler om hatkriminalitet.
– Det snakkes mye om toleranse og sympati med offeret. Det er ikke der fokuset skal ligge. Dette handler om kriminalitet og det er på tide å slå hånden i bordet og si ifra.

Hatkriminalitet rammer ikke bare enkeltpersoner, men hele minoritetsgrupper.
– Det er det som gjør hatkriminalitet ekstra ille. Hvis noen i et minoritetsmiljø blir utsatt for vold og overgrep, så sender det et signal til resten av miljøet og det kan føre til at mange føler seg utrygge. Med det i tankene vil en kampanje som dette alltid være aktuell.

Sett hatkriminalitet på norgeskartet
Har du opplevd hatkriminalitet? Vil du si ifra? Gå inn på ikkefinndegidet og marker åstedet hvor det skjedde. Du kan selvfølgelig velge å fortelle LLH din historie uten å markere, men dersom du markerer vil din opplevelse bli synlig så snart LLH har registrert det som har skjedd.

Mer informasjon: ikkefinndegidet.no