Tema for årets Skeive dager ble presentert i dag. Pride house og festivalen for øvrig gjennomføres under mottoet «Individets rett».
– Skeive dager er synonymt med frihet. Friheten til å være seg selv – individets rett, sier Hans Heen Sikkeland, leder av LLH Oslo og Akershus.

Skeive dager arrangeres fra 21. til 30. juli i år. Festivalen åpner med Pride house på Litteraturhuset. Pride house er Skeive dagers politiske tenketank hvor lhbt og skeive saker står på agendaen og skal være en arena for gode diskusjoner, hvor både små og store aktører slipper til.

Pride house sin hovedsamarbeidspartner i år er Amnesty International Norge.
– LLH Oslo og Akershus tok initiativ til et samarbeid allerede i fjor, så det har vært en lang prosess og vi er kjempefornøyd når vi nå kan offentliggjøre samarbeidet, sier Ranveig I. Stava, leder for Pride house.

For Amnesty International Norge er det viktig å kunne bidra til Pride house.
– Det er veldig viktig for oss å få lov å være med. Retten til ikke-diskriminering er den mest grunnleggende av alle rettigheter. Vi er alle forskjellige individer, men vi skal likevel ha de samme rettighetene, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

Amnestys bidrag til Pride house vil være tydelig.
– Det er flott at vi kan få være med å tydeliggjøre at retten til å elske den man vil er en grunnleggende menneskerettighet. Jeg håper Amnestys tilstedeværelse vil bli sett på som et uttrykk for at arbeidet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke er en særrettighet, men en grunnleggende menneskerettighet – og at det derfor er et tema som ikke bare angår lhbt-personer, men alle mennesker.

Amnesty vil stå bak flere arrangementer på Pride house på Litteraturhuset.
– Blant annet har vi et arrangement vi har valgt å kalle «Streit solidaritet». Med det arrangementet ønsker vi å åpne opp Pride house for streite personer og på den måten tydeliggjøre at Amnesty er tilstede, og at arbeidet for menneskerettigheter, og lhbt-rettigheter, angår alle. Og vi vil vise at angrep på lhbt-rettigheter også er et angrep på generelle menneskerettigheter. Vi vil også sette søkelys på lhbt-rettigheter i Europa hvor vi vil hente inn samarbeidspartnere og ikke minst Veronica Scognamiglio fra Amnestys Europakontor.

Transpersoners rettigheter vil også få stort fokus fra Amnesty på Pride house.
– Amnesty er veldig bekymret for transpersoners rettigheter i Norge, eller snarere transpersoners mangel på rettigheter. I tillegg vil vi ha et møte om minoriteter innad i lhbt-miljøet – personer som opplever diskriminering fra eget miljø og på den måten utsettes for en dobbel diskriminering. Vi vet for lite om deres situasjon, så det vil vi belyse på Pride house, forteller Kaatee til Blikk Nett.

Høy temperatur
Tema «Individets rett» vil sette sitt preg på Pride house, så vel som Skeive dager og Pride Park på Rådhusplassen.
– Jeg håper årets tema skal sette alle i gang med å tenke, sier Ole Villund, leder for Oslo Pride AS.

– På Pride house skal vi diskutere og debattere med høy temperatur. Men jeg håper at temaet blir med i Pride Park også, og at alle grasrotgruppene våre og alle andre som er med å bygger Skeive dager også skal ha temaet i bakhodet slik at de kan være med å synliggjøre individets rett.

Villund har allerede vært i kontalt med Skeive kunstnere og bedt dem ta tak i temaet.
– Vi håper de lar seg inspirere slik at de selv kan uttrykke hva de legger i individets rett, sier Villund til Blikk Nett.

– Individets rett er bare en side av et mangfoldig budskap, sier Sikkeland til Blikk Nett.
– Det er fellesskapets ansvar å ta vare på individene slik at alle trives i vårt fellesskap. Derfor er det et ønske at de mange aktørene som tar del i Skeive dager skal være med på å synliggjøre tematikken.

Pride Park utvider
Etter en gjesteopptreden i Spikersuppa forrige sommer har Pride Park i år meldt sin ankomst tilbake til Rådhusplassen. Det er Oslo Pride AS godt fornøyd med.
– Men vi høstet noen nyttige erfaringer da vi var i Spikersuppa, forteller Stein Runar Østigaard i Oslo Pride til Blikk Nett.

– Det er flott å være tilbake på Rådhusplassen, og her skal vi være også i 2014 når vi arrangerer EuroPride.

Erfaringene fra gjesteoppholdet i Spikersuppa blir tatt med til Rådhusplassen.
– Det var mye mer mingling i Spikersuppa enn det vi har fått til på Rådhusplassen – og det tar vi konsekvensen av i år og tilrettelegger deretter. Blant annet åpner vi parken ut mot brygga og havneområdet, hvor det vil bli servering, ungdomsområde og skeiv kunst, sier Østigaard.

Det blir også flere bord og sitteplasser på området og standplassene blir spredt utover slik at publikum beveger seg over et større areale.
– Vi har noen kreative nyvinninger. Blant annet er det mange som har etterlyst en double decker – altså en takterrase slik at man får oversikt over parken. Det skal vi få til år, lover Østigaard.

Mer info om festivalen finner du her: skeivedager.no