Kommunevalg

«Ingen får elske den de vil. Det får da være grenser!»

Partiet Konservativt går til valg på å bestride at alle kan elske den en vil.

Publisert Sist oppdatert

Partiet Konservativt het tidligere Partiet De Kristne (PDK), og er et verdikonservativt politisk parti stiftet i 2011. Partiet har hatt lav oppslutning ved valg. Ved stortingsvalget i 2021 fikk partiet i overkant av 10 448 stemmer, som tilsvarte 0,4 prosent av samtlige avgitte stemmer.

Partiets kjernesaker er ifølge dem selv en kamp mot Pride og kjønnsideologi.

«Vår viktigste sak er å bekjempe Rosa Kompetanse i barnehager og skoler», sier Vera Valencia Osen til Dagen. Hun står på 10. plass på Konservativts liste i Hordaland.

Konservativt skal kjempe for å kutte støtten til Rosa Kompetanse, som er Foreningen Fris arbeid rettet mot ansatte i skoler og barnehager, i et hvert kommunestyre de kommer inn i, ifølge partiet.

Ti av partiets listetopper skriver i en felles uttalelse på Konservativts nettsider at de bestrider at alle kan elske den en vil, fordi gjensidig kjærlighet krever samtykke.

«Kjærligheten er så mye mer enn sex. I begge ender av et langt liv er kjærligheten bærebjelken. Mellom disse fasene finner vi det voksne mennesket som har kapasitet til veloverveid kjærlighet. Der finner vi også den sterke seksualdriften som bringer fram neste generasjon og sikrer tryggheten for alderdommen. Sex er uløselig knyttet til å bære fram barn, og er derfor en overlevelsesfunksjon. Nytelsen er et behagelig gode. Konservativt vil ikke løsrive seksuallivet fra slekters gang», heter det i uttalelsen.

Videre mener partiet at Pride-flagget fører til forvirring, familieoppløsning og seksualisering av barn.

«Leser en seg opp på Pride-flagget, vil en snart se at det på ingen måte er et enhetssymbol, men snarere et uttrykk for en ideologisk kamparena mellom krigende fraksjoner. Konservativt mener at det eneste flagget som er enhetsskapende i vårt land er Norge i rødt, hvitt og blått», hevder Konservativt, og avslutter med «Ingen får elske den de vil. Det får da være grenser

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS