Ingen ny levekårsundersøkelse

Publisert

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ingen ny levekårsundersøkelse for lhbt-befolkningen i vente selv om det er 11 år siden Novas store levekårsundersøkelse, men homofiles levekår vil inngå i fremtidige levekårsundersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå. Nylig la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem rapporten «Seksuell identitet og levekår», som er resultatet av et forsøksprosjekt for å utrede om seksuell identitet skal inngå fast i SSBs levekårsundersøkelse fremover. Prosjektet ble satt i gang etter en henvendelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). – Vi er opptatt av å følge utviklingen når det gjelder levekår og livsstilsituasjonen for lhbt-befolkningen. Vi ønsker derfor i utgangspunktet at spørsmål om seksuell identitet skal inngå i SSBs levekårsundersøkelser, sier avdelingsdirektør ved BLD, Inge Ovesen. Kun 67 kvinner og menn sa at de er homofile, lesbiske eller bifile i undersøkelsen. Dette er noe av årsaken til at SSB har konkludert med å ikke gjøre spørsmål om seksuell tiltrekning og seksuell identitet til en fast del av levekårsundersøkelsen. – Vi ser at det er avdekket metodiske utfordringer knyttet til levekårsundersøkelsen. Departementet ønsker derfor å legge til rette for diskusjoner mellom fagmiljø for om mulig å finne en løsning slik at seksuell identitet også kan være en del av SSBs fremtidige levekårsundersøkelser, sier Ovesen. Sist det ble lagt frem en grundig levekårsundersøkelse om homofiles levekår var i 1999 med NOVA-undersøkelsen En ny slik undersøkelse er ikke planlagt. – Vi synes forskning og kunnskapsutvikling er et veldig viktig felt og nødvendig for å sikre et godt poltisk beslutningsgrunnlag for videre arbeid med å fremme bedre livskvalitet for lhbt-befolkningen. Nettopp derfor har vi viet så mye plass til dette i handlingsplanen vår som ligger som grunnlag for vårt lhbt-arbeid.

Ambisiøs plan

I handlingsplanens kapittel «forskning og kunnskapsutvikling» er et av tiltakene til BLD å jobbe for å inkludere variabler om seksuell identitet i SSBs levekårsundersøkelser. I tillegg skal resultatene fra «Seksuell identitet og levekår» analyseres og så langt det er mulig knyttes opp mot NOVA-undersøkelsen i 1999 og eventuell annen forskning som er gjort siden. Det er planlagt at dette arbeidet vil starte opp i 2011. – Dette er noe vi må se nærmere på. Det står nedfelt i handlingsplanen at vi skal analysere tallene, men vi tar våre forbehold ettersom resultatene ble så lite representative. Det kan være noen elementer som er anvendelig. I tillegg vil vi se på andre nyere datakilder som kan fortelle oss noe om utviklingstrekk, forklarer Ovesen som forsikrer om at de har flere tiltak på gang. – Det planlegges mye på dette feltet. Handlingsplanen har mye fokus på forskning og det er flere tiltak som retter seg mot enkelte grupper eller samfunnsområder som lhbt i samebefolkningen, barn som vokser opp i lhbt-familier og situasjonen på arbeidsplassene. Etter at handlingsplanen ble lagt fram er det også kommet et større fokus på eldre sin situasjon.

– Disse tiltakene mener dere vil gi bedre oversikt over lhbt-befolkningen enn en levekårsundersøkelse tilsvarende den fra 1999?

– Ser vi på forskningskapittelet samlet og alle tiltak som er varslet, så mener vi at vi vil få et godt grunnlag og kan si noe om hvordan det utvikler seg. Hovedfokuset vårt for å sikre grundig data om homofiles levekår er likevel å få gjort det til en del av SSBs levekårsundersøkelse. Da sikrer vi også at det regelmessig vil komme nye tall. Tiden vil vise om dette er tilstrekkelig og lar seg gjøre eller om vi må vurdere andre tiltak, men vi har en ambisiøs plan, sier Ovesen til Blikk Nett. Les også: Svekket psykisk helse