Ingen øremerkete midler

Publisert

Da regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram i går etterlyste LLH øremerkete midler i Kunnskapsdepartementets budsjett.  Elisabet Dale, statssekretær for kunnskapsminister Kristin Halvorsen, forklarer det med at tilskuddsordningen er endret slik at det nå blir mulighet for alle som ønsker det til å søke om midler. – Tildelingene blir da organisert gjennom Utdanningsdirektoratet. Utlysning av midlene kommer i løpet av november, sier Elisabet Dahle til Blikk Nett. Dale forteller at alle interessenter og gode formål kan søke om midler.– Vi vil selvsagt vurdere søknadene og kan ikke forskuttere hvordan hver enkelt søknad vil bli behandlet. Men det er ingen grunn til å tro at Kunnskapsdepartementet ikke ønsker å støtte LLH eller deres prosjekter, selv om det ikke står eksplisitt omtalt i statsbudsjettet. Nå har vi lagt om slik at det blir en egen tilskuddspost som blir gjort søkbar. Dette handler om å rydde opp og å gjøre det hele rettferdig.

– Hvor stor blir tilskuddsposten?

– Det er to tilskuddsposter som skal dekke den posten som blant annet LLH fikk tildeling fra. Midlene fra den posten er nå flyttet til to andre budsjettposter. Den ene heter Tilskudd til organisasjoner og er økt til 5, 5 millioner kroner. I tillegg er det flyttet to millioner kroner til budsjettposten Utviklingsprosjekt i grunnopplæringen. Til sammen utgjør disse postene 7, 5 millioner kroner. Der kan LLH på lik linje med andre søke midler, sier Dale til Blikk Nett. Det betyr fortsatt at det ikke finnes midler i Kunnskapsdepartementets forslag som er øremerket lhbt.– Det stemmer. Når LLH har fått tilskudd tidligere, blant annet til Rosa Kompetanse Skole, så er det midler de også har søkt om. Alle tilskuddene de har fått handler om at de har søkt og fått innvilget søknaden. Sånn sett er det ingenting nytt med dette budsjettet. Det er bare at vi har flyttet midlene på to ulike poster. Det som er nytt er at vi legger om rutinene på hvordan vi gir tilskudd, en endring vi mener gjør det mer rettferdig, sier Dale til Blikk Nett. LLH er nå optimistiske og har en positiv innstilling til Kunnskapsdepartementet.– Det er positivt at det lyses ut i høst, da får vi forhåpentligvis raskt svar på hva vi får eller ikke får, sier Bård Nylund i en kommentar til Blikk Nett. – Men jeg skulle ønske at det lå noen tydeligere prioriteringer i budsjettet fra Kunnskapsdepartementet når det gjelder denne tilskuddsordningen. Nå er det jo slik at den skal administreres av Utdanningsdirektoratet, og vi får håpe at departementet i sine føringer til direktoratet eksplisitt påpeker verdien av prosjekter som Rosa Kompetanse Skole.

Les også:

Misfornøyd med skolesatsinga