Ingen regnbuer i Sotsji?

Publisert

Gerhard Heiberg i den internasjonale olympiske komité (IOK) får så ørene flagrer når han lover å slå ned på enhver form for regnbue-protest under OL i Sotsji neste år. Men finnes det smutthull? Diskusjoner om menneskerettigheter står ofte på agendaen i forbindelse med olympiske leker. Så også da OL ble arrangert i Beijing i 2008.– Et viktig poeng når vi snakker om dette er at menneskerettighetsdiskusjonen rundt OL i Beijing kom opp mye tidligere i forkant av lekene, i motsetning til diskusjonen vi nå har om OL i Sotsji, sier Håvard B. Øvregård, rådgiver med ansvar for lhbt-spørsmål i Norges idrettsforbund og Norges olympiske og paralympiske komité. Øvregård forteller at idrettsforbundet den gang var klar på at de ønsket diskusjoner.– Idrettsforbundet ville ikke ha noen begrensninger på diskusjoner om menneskerettigheter, snarere tvert imot. Vi la så langt det var mulig til rette for det. Men på samme tid gjorde vi det klart at idrettsforbundets rolle ikke er å drive utenrikspolitikk. Vi jobber med utøverne. Idrettsforbundet hadde møter med menneskerettighetsaktører, som Amnesty International Norge, før Beijing -OL hvor de fikk orientere og informere om sine synspunkter på menneskerettighetssituasjonen i Kina.– Utøverne fikk utdelt informasjon fra Amnesty, og idrettsforbundet la til rette for at de utøverne som ønsket det kunne delta i Amnestys Kina-kampanje så lenge det ikke var i strid med OL-reglene. OL-symbol kunne ikke brukes, og kampanjen måtte ikke foregå i OL-perioden som også varer i en periode før og etter OL. De samme reglene vil gjelde for OL i Sotsji. Utøvere og støtteapparat vil bli godt orientert slik at de er fullt oppdatert på situasjonen i vertslandet Russland før vi drar til Sotsji, sier Øvregård til Blikk Nett.

Olympiatoppens regelverk

I Olympiatoppens «En juridisk vurdering av IOC Charteret i forhold til politiske ytringer under OL/Paralympics» er det redegjort for forhold knyttet til norske utøvere og politiske ytringer og handlinger i forbindelse med OL i Beijing 2008.– Et lignende regelverk vil gjelde også for OL i Sotsji, sier Øvregård. I regelverket er det blant annet et kapittel som omhandler intervjusituasjoner.– Idrettsforbundet vil ikke legge begrensninger på hva utøverne har lov å si i en intervjusammenheng. Svarer en utøver under lekene i Sotsji på direkte spørsmål om menneskerettigheter, så legger ikke vi begrensninger på det. Idrettsforbundet ønsker ikke å sensurere norske utøvere. Men norske utøvere må følge regelverket for OL, som sier at man ikke skal bruke lekene som en arena for politisk eller religiøs propaganda, sier Øvregård til Blikk Nett. Og nettopp ordet propaganda står i Olympiatoppens regelverk. Det innebærer et forbud mot enhver form for propaganda, også når den ikke er uttalt politisk, som for eksempel regnbueflagg, som er et innarbeidet homopolitisk symbol.

– Men kan man ikke lage norske landslagsdrakter i nettopp regnbuefargene?

– De norske landslagsdraktene er allerede ferdige, så det er ikke et alternativ. Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så er regnbuefargene homopolitisk, og om en utøver bruker buttons eller andre effekter med regnbuefarger på, så vil det oppfattes som politisk propaganda. Under OL skal man markedsføre sin nasjon, og kun det.

Svensk neglestrid i Moskva

– Den svenske høydehopperen Emma Green Tregaro fikk mye oppmerksomhet nylig da hun under VM i friidrett i Moskva hoppet med regnbuefargete negler for å protestere mot de russiske propagandalovene. Hva skjer hvis en norsk utøver gjør noe liknende i Sotsji?

– Regelverket sier at utøverne ikke får lov til å ha på seg noe slags propaganda, kommersiell eller annet, utenom nasjonens flagg og navn og navnet på klesprodusenten. Jeg har ikke sett noe eget regelverk som gjelder negler og neglelakk, sier Øvregård. Om Sverige har eget regelverk for neglelakk er usikkert, men det som er sikkert er at ingen svenske utøvere får lov til å gjenta Green Tregaros stunt i Sotsji. Det slo Stefan Lindberg i Sveriges olympiske komité fast nylig da han i et intervju med Dagens Nyhetar sa at det ikke er tillatt med demonstrasjoner eller politisk, religiøs eller etnisk propaganda på OL-området.

Med idretten mot homohets

Øvregård har ansvaret for idrettsforbundets prosjekt «Med idretten mot homohets». Et prosjekt idrettsforbundet mener har vært et nyttig verktøy nå som man står midt opp i debatten om lhbt-rettigheter og OL i Sotsji.– For idrettsforbundet er det helt klart en styrke at vi har jobbet mot homohets og med lhbt-temaet i over seks år. Idrettsforbundet har i tillegg videreformidlet våre resultater og erfaringer til andre nasjonale olympiske komiteer. I tillegg vet jeg at det er interesse internasjonalt for hvordan vi som forbund forholder oss til lhbt-spørsmålet rundt OL i Russland. Der er idrettsforbundet klar på at lhbt-rettigheter er menneskerettigheter, og det er noe vi setter på dagsorden i vår kontakt med den internasjonale idrettsverden, sier Øvregård til Blikk Nett.