Ingen store endringer i statsbudsjettet

Publisert

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne en økning på 300 00 til tiltak for homofile og lesbiske. Under post 72, Tiltak for lesbiske og homofile, er det satt av 10 411 000 kroner. Det er en økning på knapt 300 000 kroner fra budsjettåret 2013. Økningen for 2014 er mindre enn økningen på fjorårets budsjett, hvor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la inn en økning på 700 000 kroner.– Det er ikke all verdens økning, sier LLH-leder Bård Nylund i en kommentar til Blikk Nett. Hvordan midlene skal distribueres, og hvem som får, er ikke spesifisert i budsjettforslaget.– LLH har heller ikke fått noen signaler om økning i midler, sier Nylund til Blikk Nett. Likevel mener han at budsjettet slik det foreligger viser at regjeringen satser på lhbt-feltet.– Selv om vi, som alltid, skulle ønsket oss større økning til tildelingen. Vi hadde også ønsket at det sto mer detaljert om hvilke organisasjoner potten skal fordeles på. Nylund tror ikke det blir noen store endringer, verken for LLH eller andre lhbt-organisasjoner.– Hvis vi kan opprettholde driften i 2014 på samme nivå som i dag, så skal vi få gjort mye bra med de midlene vi får tildelt.

Internasjonalt lhbt-fokus

I Utenriksdepartementets proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2014 legges det vekt på at Norge fortsatt skal ha en pådriverrolle i arbeidet for beskyttelse av seksuelle minoriteter. Regjeringen skal arbeide for at temaet følges opp både i FN og på landnivå. Departementet skal følge opp det strategiske samarbeidet med LLH og støtte deres tiltak for rettighetsarbeid for seksuelle minoriteter i sør. – LLH er veldig fornøyd med at vi blir aktivt nevnt i Utenriksdepartementets proposisjon, og ikke minst at departementet ønsker å fortsette samarbeidet, sier Nylund til Blikk Nett. Men først skal budsjettet vedtas.– Jeg håper at alle disse områdene i statsbudsjettet er noe den nye regjeringen vil videreføre, og ikke noe de kommer til å kutte i.

Mer til hivforebygging

I Helse- og omsorgsdepartementets proposisjon for budsjettåret 2014 ligger det inne en vesentlig økning i midler til hivforebygging. Under post 70, Smittevern, ligger det nå 19 093 millioner kroner, mot 16,9 millioner i 2013. Bevilgningen skal dekke tilskudd til frivillige organisasjoner for oppfølging av Nasjonal hivstrategi og drift av tiltaket Aksept i regi av Kirkens Bymisjon i Oslo. Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet. Det er satt av 4,1 millioner kroner til Aksept.