– En plattform for lhbt-arbeid

Publisert

Vestfold fylkeskommune og Helseutvalget har arrangert konferanse om lhbt-arbeid.– Konferansen gir oss et bedre utgangspunkt for å jobbe med holdningsskapende arbeid, sier Inge Bendik Sandvold hos Fylkesmannen i Vestfold. Målgruppen for konferansen i Larvik om livskvalitet og levekår for lhbt-personer var myntet på lærere, sykepleiere, leger, helsebyråkrater, helsesøstere, psykologer, livssynsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med mennesker.– Det var 70 deltakere på konferansen, de fleste fra Vestfold fylkeskommune, men det var også representanter fra andre kommuner, sier Rolf Angeltvedt, faglig administrativ leder i Helseutvalget. Angeltvedt er godt fornøyd med konferansen og mener den vil være en veiviser for andre.– Dette er metoden vi ønsker å jobbe etter med de kommunene som har etablert handlingsplan. Det betyr at vi har en rollemodell som vil føre til økt kompetanse for helseansatte, lærere og fagpersoner i kommunen. Resultatet er at lhbt-arbeidet får en nasjonal plattform, og en samlet kunnskap som vil komme departementene og organisasjoner til gode, sier han og legger til at det kan bli flere liknende konferanser.– Nå skal konferansen evalueres, og vi skal samle tilbakemeldinger. Det vi jobber mot nå er å få arrangert liknende konferanser i alle kommuner som har handlingsplan.Tøff informasjonInge Bendik Sandvold, helse- og sosialrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold, satt i gruppen som i sin tid vedtok handlingsplan for Vestfold. Han mener konferansen er et godt utgangspunkt for videre arbeid.– Konferansen er et konkret tiltak og et resultat av handlingsplanen. Det var et kvalitativt høyt nivå, både faglig og temamessig, sier Sandvold til Blikk Nett.– Konferansen gir oss et bedre utgangspunkt for å jobbe med informasjon og holdningsskapende arbeid.Selv med en lokal handlingsplan var det ting under konferansen som gjorde sterkt inntrykk.– Det er alltid overraskende å få konkrete tall på ting som ikke fungerer i samfunnet. Det var tøft å få informasjon om det store omfanget av fordommer og mangel på kunnskap, sier Sandvold og håper hans egen fylkeskommune kan inspirere andre.– Jeg håper virkelig at vår handlingsplan kan gå foran som et godt eksempel.