– En revolusjon

Publisert

For første gang ber et stortingsflertall regjeringen om å sørge for at absolutt alle skal ha vern mot diskriminering. Det skjer samtidig med at Stortinget i går, mandag 25 april, vedtok en ny lov om om et diskrimineringsombud med begrenset mandat. – Dette er faktisk en likestillingsrevolusjon, mener leder i Menneskerettsalliansen, Dag Øistein Endsjø. — Utredningen Stortinget ber om vil erstatte det lappverket av diskrimineringslover som hittil har eksistert. Det endelige vil resultatet vil bli ett eller flere ombud som skal ta seg av all diskriminering og kjempe for alle former for likestilling, sier Endsjø. Men ombudsordningen som ble vedtatt i går, vil bli en overgangsordning og er ment å erstatte Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering fra 1. januar 2006. Dette er ikke Dag Øistein Endsjø så glad for. — Det nye ombudet vil selv diskriminere, idet det gir homofile og funksjonshemmete vern bare i arbeidslivet og boligsektoren, mens for eksempel transkjønnete ikke får noe vern overhodet. Om det vil bli ett eller flere ombud er ikke endelig bestemt, men mye tyder på at det endelige resultatet vil bli ett superombud som også må kjempe for homo- og transesaker i alle deler av samfunnet, sier Endsjø. Ikke fornøyd Politisk rådgiver i SV, Gro Lindstad, er heller ikke fornøyd med ett-ombudsordningen. — Det nye ombudet vil føre til en svekkelse av dagens ombudsordning og gi et svakere grunnlag for vurdering av saker som handler om homodiskriminering, uttalte Lindstad til Blikk Nett i går. Dag Øistein Endsjø ser fordeler både med ett og med flere ombud. — Det som taler for ett ombud, er at man får en systematisk oversikt over all usaklig forskjellsbehandling, som diskriminering egentlig er. Mennesker som opplever å bli dobbelt diskriminert kan da henvende seg til ett kontor, i stedet for å blir sendt fra en instans til en annen, sier Endsjø, som også ser fordeler med egne ombud. — Det svenske homoombudet har fungert veldig bra. Ett ombud for ei enkeltstående gruppe gir et mye klarere fokus på hva slags diskriminering de kan oppleve. Men poenget er at absolutt alle skal gis vern mot diskriminering, og med separate ombud må det sørges for god koordinering, mener Endsjø. — Det viktige nå blir å legge press på regjeringen, slik at de utreder saken skikkelig, påpeker Endsjø, men legger til dette antakelig først vil skje etter valget til høsten.