Er det erting eller vold?

Publisert

Stemmer det at ikke-heteroseksuell ungdom er mer utsatt for vold og overgrep enn andre unge? Skeiv seminarrekke inviterer til debatt på Litteraturhuset mandag 5. oktober. En ny undersøkelse om utsatthet for vold og overgrep blant unge i Norge viser at de med tiltrekning til samme kjønn, eller homofil/lesbisk identitet ikke ser ut til å oppleve mer vold enn andre unge. Derimot er de oftere utsatt for ulike typer mobbing - erting, knuffing, ukvemsord, verbale trusler og seksuell trakassering. Forskjellen i resultater mellom denne undersøkelsen og tidligere undersøkelser skal opp til debatt på Skeiv seminarrekke, som er et samarbeid mellom Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeivt forum.Forskerne Kari Stefansen og Kristinn Hegna fra NOVA, som står bak undersøkelsen, innleder debatten.– Hvor kontroversielt oppfattes forskningen deres?– Det er vanskelig å si, men det blir slått stort opp når det kommer undersøkelser som viser negative funn. Det som er bra er at det kommer flere studier slik at vi kan få opp en diskusjon om kunnskapsstatusen på dette feltet, sier Stefansen. – Har dere også forslag til hvordan mobbingen kan forebygges?– Nei, men jeg håper dette kan bli et tema på seminaret, sier Stefansen.Vold mot «homofil» ungdom-seminar, Litteraturhuset, 3. etasje, Nedjma, Wergelandsveien 29, Oslo, 5. oktober kl 18.