Fikk støtte til eldreprosjekt

Publisert

Stiftelsen helse og rehabilitering har bevilget 140 000 kroner til prosjektet Gammel, grå og homo i regi av LLH Oslo og Akershus. – Vi vet lite om hvordan eldre homoer har det ønsker å kartlegge deres behov, sier leder i LLH Oslo og Akershus, Christian Møllerop. Møllerop uttalte i vår i et portrettintervju i Blikk at han gjerne så eldre lesbiske og homofile danse på gamlehjemmene rundt om i landet. Nå har LLH Oslo og Akershus fått 140.000 kroner fra Helse og Rehabilitering til et prosjekt for eldre homser, lesber og bifile. – Vi er selvfølgelig veldig glade for at dette prosjektet gikk gjennom, dette blir en spennende utfordring for oss, og et godt prosjekt for de eldre, sier leder i LLH Oslo og Akershus Christian Møllerop i en pressemelding. Målgruppen for prosjektet er eldre lesbiske og homofile over 60 år.  Stortingsmelding nr. 25, 1999 «Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge» fastslo at det er for liten kunnskap om denne gruppas levekår og livskvalitet. Prosjektet griper fatt i dette og ønsker å øke kunnskapen om hvordan lesbiske og homofile eldre har det i dag, hvordan de ser sin egen alderdom og hvilke utfordringer de ser i sin hverdag. – LLH ønsker å sette saken på dagsorden i vårt eget miljø, opprette kontakt med forskningsmiljøet innen eldreomsorg, politikere, komme i snakk med de eldre selv og la de komme til orde og utveksle erfaringer, sier Møllerop. Han forteller at i Sverige har de hatt suksess med et lignende prosjekt. RFSL, LLHs søsterorganisasjon i Stockholm har blant annet drevet egne treffgrupper under navnet «Gayseniorerna» og «Golden Ladies». – Det spennende med dette er at vi også har undergrupper i LLH Oslo og Akershus som har nettverk inn i de eldres miljøer, vi kan blant annet nevne Phønix og Lesber i Dagslys. Vi har et enormt potensiale i dette prosjektet, førstkommende torsdag reiser jeg til Stockholm hvor jeg blant annet skal få mer informasjon om hvordan de jobber der, dette blir spennende konstaterer, Møllerop.   Utveksler erfaringer I prosjektperioden skal det blant annet arrangeres en erfaringssamling, hvor de eldre møtes og diskuterer problemstillinger knyttet til det å være homofil og gammel. På bakgrunn av denne samlingen skal det lages en handlingsplan. Det skal også utarbeides informasjonsmateriell rettet mot ansatte i helsevesenet og materiell rettet mot de eldre selv. Videre skal det etableres et kontaktforum for eldre, noe som i dag ikke finnes. LLH Oslo og Akershus opplyser også om at de har vært i kontakt med Kirkens Bymisjon om et samarbeid om prosjektet. Prosjektet ønskes også knyttet opp mot de eldres interesseorganisasjoner. – Vi tror at dette prosjektet vil ha stor verdi for en gruppe blant de homofile som svært sjelden får oppmerksomhet, verken fra helsepolitisk hold, fra forskere, fra politikere eller fra de homofile miljøene selv.   Møllerop forteller at LLH Oslo og Akershus satte opp som ett av flere krav til Oslo kommune at man skulle sette fokus på nettopp denne problemstillingen i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske og homofile i Oslo som skal opp til behandling i bystyret til våren. – Der fikk vi høre fra flere hold at dette kunne virke stigmatiserende, nå har vi likevel fått midler til å gjennomføre arbeidet, sier Møllerop.