Friskmelder fetisjistene

Publisert

1. februar fjernet Helsedirektoratet sadomasochisme og fetisjisme fra diagnoseregisteret. – Vedtaket er en viktig menneskerettighetsreform for en betydelig minoritet i samfunnet, sier Svein Skeid, leder i LLHs diagnoseutvalg Revise F65. Helsedirektoratet har besluttet at enkelte diagnosekoder gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å endre den norske versjonen av det internasjonale diagnoseregisteret (ICD-10).Diagnosene som tas ut av registeret er fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og transvestisme.– Vi mener at det ikke er grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglige tenkning for å klassifisere disse diagnosegruppene som sykdom, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i en pressemelding. Ved å utelukke kodene for bruk i Norge ønsker direktoratet å bidra til å svekke en allmenn oppfatning om at enkelte seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kjønnsuttrykk kan sees på som sykdomstilstander.– Helsedirektoratets vedtak er en viktig menneskerettighetsreform for en betydelig minoritet i samfunnet, og vi er glade for at helsemyndighetene har fulgt våre faglige og helsepolitiske råd, slik Sverige gjorde for litt over ett år siden, sier Svein Skeid, leder i LLHs diagnoseutvalg Revise F65.Vil unngå stigmatiseringHelsedirektoratet legger stor vekt på at en rekke interesseorganisasjoner og fagmiljøer gjennom lang tid har frambrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv opplevelses som støtende for mange og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet.De aktuelle diagnosene er utdaterte og ikke på høyde med vitenskapelige standarder som ellers preger den internasjonale diagnosemanualen ICD-10.Innholdet i de aktuelle diagnosene er ikke blitt vesentlig endret på over hundre år. De oppsto på bakgrunn av teorier basert på datidas kunnskap om og syn på seksuelle variasjoner blant mennesker i samfunnet. I beste fall er diagnosene slik de sto fullstendig overflødige. I verste fall virker de stigmatiserende på minoritetsgrupper i samfunnet.– Vedtaket er etter vår vurdering en naturlig oppfølging av myndighetenes mangeårige folkehelsearbeid for å bedre levekårene for seksuelle minoriteter. Helsedirektoratet tar konsekvensen av sine egne strategi- og handlingsplaner om identitetsbyggende arbeid og økt selvrespekt som et viktig helseforebyggende virkemiddel, sier Svein Skeid til Blikk Nett.– Fjerning av fetisj- og sm-diagnosene er et sterkt signal om at vi er likeverdige samfunnsborgere og at færre mennesker etter hvert behøver å leve skjult med sin identitet og sine preferanser.Beslutningen gjelder fra og med 1. februar 2010 og oppdateringen i kodeverket vil skje så raskt det praktisk lar seg gjøre. I tillegg er Verdens helseorganisasjon, WHO, i ferd med å utarbeide en ny versjon av diagnosemanualen; ICD-11. At alle de skandinaviske landene nå har fjernet de aktuelle diagnosene for nasjonal bruk, vil være et viktig faglig og helsepolitisk signal til WHO i arbeidet med utarbeidelsen av ICD-11.– Nå ser vi at dominobrikkene faller i land etter land. Helsedirektoratet har uttalt at de ønsker å arbeide for at WHO gjør tilsvarende endringer i sitt kodeverk, dersom vedtaket gikk gjennom i Norge. Vi håper at direktoratet nå står ved sine lovnader, avslutter Skeid.