Gay Kids møter Patrik 1,5

Publisert

Fritt Ord og Helseutvalget byr på «Nye fortellinger om homofile: Gay Kids og Patrik 1,5» på Vika Kino onsdag 27. mai. Fritt Ord inviterer onsdag 27. mai til «Nye fortellinger om homofile: Gay Kids og Patrik 1,5» på Vika Kino, hvor det blir seminar og filmvisning. I takt med den positive vendingen i homofile rettighetskamp og livssituasjon de siste årene, har det vokst fram nye fortellinger, heter det i invitasjonen fra Fritt Ord. Det legges vekt på utviklingen i samfunnet, hvor det før var vanlig å fortelle om strev, angst og smerte ved det å vokse opp som homofil eller å være barn av homofile foreldre, til dagens Norge som viser at homofiles familiefortellinger i dag preges mer av glede og kreativitet. Billedboken og utstillingen Gay Kids og kjærlighetskomedien Patrik 1,5 er gode eksempler på den nye fortellertradisjonen, mener Fritt Ord, og henter derfor teamet bak boka Gay Kids og regissøren av Patrik 1,5 til Vika Kino.Fotograf Lill-Ann Chepstow-Lusty, Bera Ulstein Moseng og Rolf Martin Angeltvedt, begge fra Helseutvalget, vil presentere bokprosjektet og forteller hva som ligger bak, og ikke minst sette Gay Kids inn i Helseutvalgets langsiktige perspektiv.– Gay Kids ble trykket opp i 3 000 eksemplarer, hvorav Oslo Kommune kjøpte 1 500 til skoler i Oslo, sier Rolf Angeltvedt til Blikk Nett. – I tillegg kom også utstillingen på Kulturhistorisk museum, sier han og forteller at utstillingen nå legger ut på vandring.– Første stopp for Gay Kids-utstillingen er Borgarsyssel Museum i Sarpsborg 2. juni. Siden er det Fotomuseet i Horten i august. Vi regner med at utstillingen skal besøke fem byer i løpet av året.Fritt Ord arrangerer seminaret i samarbeid med Helseutvalget og Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Etter at Fritt Ord havnet i årets store sjøslag på grunn av pristildelingen til Nina Karin Monsen var institusjonen bekymret for gjennomførelsen av seminaret.– Helseutvalget startet samarbeidet om dette seminaret lenge før Monsen-saken. I ettertid ble det klart at Fritt Ord var bekymret for at Helseutvalget skulle trekke oss fra samarbeidet, sier Angeltvedt.– Men arbeidet til Helseutvalget er viktigere enn Nina Karin Monsen, så det var aldri aktuelt.«Nye fortellinger om homofile: Gay Kids og Patrik 1,5». Onsdag 27. mai, kl. 17 - 21, Vika KinoPåmelding:

[email protected]