Grønn ungdom vil ha homoblod

Publisert

I etterkant av Helse Bergens utspill om å forandre reglene rundt blodgivning, slik at adoptivbarn og innvandrere skal kunne få gi blod, reagerer Grønn Ungdom på at forbudet mot homofile blodgivere skal få stå. – Dette forbudet er unødvendig stigmatiserende, og er en etterlevning fra en mer homofob tid. Det å regne alle homofile menn som potensielle virusbomber er diskriminering. Blodbanken skal teste blod, ikke seksuell smak, sier talsperson Sondre Båtstrand fra Grønn Ungdom. Menn som har hatt sex med menn, nektes å gi blod i Norge, men i Russland ser det ut til at forbudet nå fjernes. Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti, Grønn Ungdom, er oppmuntret av gruppen GayRussia som har drevet frem en endring i Russland og mener det norske forbudet er unødvendig stigmatiserende.– Hvis Russland kan oppheve forbudet, ser jeg ingen grunn til at ikke Norge kan det, sier Sondre Båtstrand, talsperson for Grønn Ungdom, til Blikk Nett. – Det er heller ikke slik at ikke blodbanken tester alt blod uansett. Blir det ekstra slitsomt eller mye å gjøre hvis det er homoer og ikke heteroer som gir blod?Grønn ungdoms engasjement i denne saken har sitt utspring i at de i juni i år vedtok en queer-plattform. Det har med såkalt «dyp-økologi» å gjøre, noe som handler om menneskets plass i naturen og vår omgang med hverandre. – Vi ønsker å ha en radikal kjønnspolitikk og engasjere oss i kjønns og seksuell diskriminering. Trange båser reduserer alles utgangspunkt til å realisere seg selv. Kjønn og seksualitet blir faktorer på så mange områder som det ikke burde ha noe med saken å gjøre. Denne saken er et eksempel på det. Rolf Angeltvedt i Helseutvalget for homofile har tidligere gått ut og støttet Folkehelsa i deres syn på homofile blodgivere. – Det viktigste er å tenke risiko, men likevel ikke være kategorisk. Menn som har sex med menn er en veldig sårbar gruppe, og vi mener ikke det skal være noen opplagt rettighet for homofile menn å kunne gi blod. Blod skal være sikkert, sa han til Blikk Nett tidligere i år.Sondre Båtstrand synes standpunktet er underlig. – Jeg skjønner ikke begrunnelsen. Nei, det er ingen menneskerett å gi blod, men heller ingen menneskerett å diskriminere eller bli diskriminert. Jeg skjønner at blodet må være trygt, men å indirekte kalle homofiles blod for «farlig blod», synes jeg er merkelig når det kommer fra en homoorganisasjon. Uansett, det må bli deres sak. Vi i Grønn ungdom tar opp dette uavhengig av hva andre organisasjoner måtte mene, og vi synes denne debatten er prinsipielt veldig viktig, avslutter Båtstrand.