Historisk flertall for diskrimineringslov

Publisert

Leder i Menneskerettsalliansen, Dag Øistein Endsjø, jubler over at flertallet på Stortinget nå stiller seg bak alliansens krav om å forby alle former for diskriminering. – Dette er historisk, sier Endsjø til Blikk Nett. – Når forslaget skal opp til votering i slutten av april, vil det for første gang i historien bli gjort et vedtak om å forby alle former for diskriminering, sier Endsjø til Blikk Nett. Både i innstillingen fra kommunalkomiteen og fra familie- og administrasjonskomiteen, går Ap, Høyre, Sp og SV inn for at regjeringen skal sette i gang et arbeid for å sikre et slikt forbud. KrF støtter prinsippene. – Nå er det ikke lenger snakk om et lappverk, men en helhetsutredning som støtter Menneskerettsalliansens krav om diskrimineringsvern på alle områder av samfunnet, sier Dag Øistein Endsjø. – Vedtaket må føre til at vi får et ombud som skal jobbe med homodiskriminering over alt i samfunnet. Det samme gjelder funksjonshemmete, fortsetter Endsjø. – Det oppsiktsvekkende er at det ikke finnes noen store stridigheter. Alle partiene har snudd fullstendig. Ap, SV og Sp har vedtatt et felles forslag. Både Høyre og KrF stiller seg bak prinsippene og påpeker viktigheten av et lovverk som forhindrer all form for diskriminering, selv om de begrunner dette forskjellig i sine merknader. Venstre, som ikke er representert i komiteene, har også vedtatt dette, avslutter Endsjø.